Gặp là phang ngang là táng
Trailer
vs
Tải game

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 3 THÁNG 11

Kem Dâu xin thông báo tới Chúa Công chuỗi sự kiện cực kỳ hấp dẫn tuần này ạ

NẠP MỐC TÀO THÁO

 • Thời gian: 16/11 ~ 18/11
 • Máy chủ áp dụng: S1 ~ S47


QUÀ ĐĂNG NHẬP

 • Thời gian: 16/11 ~ 22/11
 • Máy chủ áp dụng: S1 ~ S47


TÍCH NẠP MỖI NGÀY ƯU ĐÃI

 • Thời gian: 16/11 ~ 18/11
 • Máy chủ áp dụng: S1 ~ S47


TÍCH NẠP GIA CÁT LƯỢNG

 • Thời gian: 16/11 ~ 18/11
 • Máy chủ áp dụng: S1 ~ S47


TÍCH LUỸ TẦM BẢO

 • Thời gian: 16/11 ~ 18/11
 • Máy chủ áp dụng: S1 ~ S47


TÀI NĂNG ĐOẠT BẢO

 • Thời gian: 16/11 ~ 18/11
 • Máy chủ áp dụng: S1 ~ S47


RỚT NGỌC ẢI KHÓ

 • Thời gian: 16/11 ~ 18/11
 • Máy chủ áp dụng: S1 ~ S47

Sự kiện nổi bật

Game