Gặp là phang ngang là táng
Trailer
vs
Tải game

CHUỖI SỰ KIỆN MỞ SERVER

Các Chúa Công thân mến

Để thuận lợi cho việc đua top, chơi game, Kem Dâu xin giới thiệu Chuỗi sự kiện mở server

1. Quà online mỗi ngày

Mô tả: Mỗi ngày online đủ thời gian chỉ định được nhận thưởng tương ứng

 

2. Nhận thể lực mỗi ngày

Mô tả: trưa, chiều, tối mỗi ngày online có thể nhận miễn phí 1 phần KNB và thể lực.

3. Quà nạp đầu

Mô tả: Nạp mốc bất kỳ nhận thưởng mốc 1, nạp tích lũy đạt  300 KNB nhận thưởng mốc 2

3. Thẻ tháng lớn và nhỏ

Mô tả: sau khi mua thẻ tháng trong 30 ngày, mỗi ngày đều được nhận KNB, nếu mua 2 loại thẻ tháng 2 còn được nhận thêm buff thuộc tính

4. Quà Điểm Tướng

5. Quà Trang Bị

6. Biến đá thành vàng

Mô tả: Tiêu KNB cố định, nhận ngẫu nhiên thêm nhiều KNB, mỗi mốc tiêu chỉ được 1 lần, một số mốc tiêu cần đạt cấp VIP chỉ định mới mở khóa

7. Tích nạp

8. Tích lũy điểm tướng

Mô tả: trong sự kiện tích lũy lượt chiêu mộ tướng đạt yêu cầu được nhận thưởng (chỉ giới hạn chiêu mộ KNB và dùng Hoán Tướng Phù)

9. Quà 7 ngày

Mô tả: đăng nhập mỗi ngày được nhận 1 phần thưởng

10. Quỹ trưởng thành

Mô tả: Nạp 200K mua, nhân vật đạt cấp điều kiện nhận, có thể nhận khá nhiều KNB

11. Quỹ tân thủ (Tạo nhân vật-ngày1 - 10)

Mô tả: sau khi mua quỹ có thể nhận thưởng, trong 30 ngày mỗi ngày đăng nhập được nhận 1 phần thưởng thêm

11. Mỗi ngày 60 KNB Kỳ 1 (Mở server-Ngày 10)

Mô tả: trong sự kiện mỗi ngày nạp 60 KNB nhận 1 phần thưởng, số ngày tích nạp đạt 2/4/7 ngày còn được nhận thưởng thêm

12. Chiết khấu giờ vàng (Mở server-30 ngày)

Mô tả: sau khi tạo nhân vật mỗi ngày được mua thương phẩm chiết khấu, một phần thương phẩm chiết khấu có giới hạn cấp VIP

 

Chúc các chúa công chơi game vui vẻ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sự kiện nổi bật

Game