Nghị Định Hướng Dẫn Luật Đấu Thầu

Giảm thời gian thẩm định kế hoạch chọn lựa nhà chi tiêu dự thầu


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 25/2020/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 28 mon 02 năm 2020

NGHỊĐỊNH

QUYĐỊNH bỏ ra TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ dụng cụ Tổ chức chính phủ nước nhà ngày 19 tháng 6năm 2015;

Căn cứ hình thức Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm2013;

Căn cứ vẻ ngoài Đầu bốn ngày 18 mon 6 năm 2014;

Căn cứ hiện tượng Đầu bốn công ngày 13 tháng 6 năm2019;

Căn cứ luật pháp Đất đai ngày 29 tháng 11 năm2013;

Theo ý kiến đề nghị của bộ trưởng Bộ chiến lược và Đầutư;

Chính phủ ban hành Nghị định dụng cụ chitiết thi hành một số trong những điều của biện pháp Đấu thầu về chắt lọc nhà đầu tư.

Bạn đang xem: Nghị định hướng dẫn luật đấu thầu

Chương I

NHỮNGQUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng người dùng ápdụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết thi hành mộtsố điều của lý lẽ Đấu thầu về chắt lọc nhà đầu tư chi tiêu thực hiện nay dự án, bao gồm:

a) Dự án chi tiêu theohình thức công ty đối tác công tứ (PPP) theo nguyên tắc của quy định về đầu tư PPP;

b) Dự án đầu tư chi tiêu có sửdụng khu đất để xây dựng nhà ở thương mại; công trình xây dựng thương mại, dịch vụ; côngtrình nhiều năng, tổ hợp đa chức năng cho mục tiêu kinh doanh;

c) dự án không thuộc chính sách tại các điểm avà b khoản nàynhưng phải tổ chức triển khai đấu thầu theo luật pháp của quy định chuyên ngành, luật pháp về xóm hộihóa.

2. Đối tượng áp dụng

a) Tổ chức, cá nhântham gia hoặc có tương quan đến chuyển động lựa chọn nhà đầu tư thực hiện tại dự ánđầu tư pháp luật tại khoản 1 Điều này.

b) Tổ chức, cánhân cóhoạt động tuyển lựa nhà đầu tư không trực thuộc phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của Nghị định nàyđược chọnáp dụng pháp luật của Nghị định này. Trường hợp chọn ápdụng, tổ chức, cánhân buộc phải xácđịnh rõ các điều, khoản sẽ triển khai theo cơ chế của nguyên tắc Đấu thầu, Nghị địnhnày và pháp luật khác, bảo đảm an toàn công bằng, riêng biệt và công dụng kinh tế.

Điều 2. đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu

Nhà đầu tư tham dự thầu được reviews là độclập về pháp luật và chủ quyền về tài thiết yếu với công ty thầu tứ vấn, ban ngành nhà nước cóthẩm quyền, bên mời thầu điều khoản tại khoản 4 Điều 6 của luật pháp Đấu thầu khi đápứng các điều khiếu nại sau đây:

1. Nhà đầu tư tham dự thầu không có cổ phầnhoặc vốn góp với công ty thầu support sau đây:

a) nhà thầu support thẩm tra, thẩm định và đánh giá báocáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, làm hồ sơ thiết kế, dựtoán;

b) nhà thầu bốn vấnlập, thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, làm hồ sơ mời thầu, review hồ sơ dự sơ tuyển,hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả sơ tuyển, hiệu quả lựa lựa chọn nhà đầu tư.

2. Nhà đầu tư tham dự thầu và nhà thầu support quyđịnh tại khoản 1 Điều này sẽ không cùng có phần trăm sở hữu tự 30% vốn cổ phần, vốngóp trở lên trên của một đội nhóm chức, cá nhân khác đối với từng bên.

Trường hòa hợp nhà đầu tư tham dự thầu cùng với tưcách liên danh hoặc công ty thầu support được chọn lọc với tư cách liên danh, tỷ lệsở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong liên danh được khẳng định bằng tổng tỷlệ cổ phần, vốn góp tương xứng của từng thành viên trong liên danh.

3. Ban ngành nhà nước tất cả thẩm quyền, mặt mờithầu không có tỷ lệ tải vốn trên 49% cổ phần, vốn góp trong phòng đầu tư. Trườnghợp nhà đầu tư chi tiêu tham dự thầu cùng với tư phương pháp liên danh, xác suất sở hữu vốn của cơ quannhà nước bao gồm thẩm quyền, bên mời thầu vào liên danh được xác định theo côngthức sau:

Tỷ lệ download vốn =

*

Trong đó:

Xi: là xác suất sở hữu vốn của ban ngành nhà nướccó thẩm quyền, mặt mời thầu trong member liên danh vật dụng i.

Yi: là phần trăm góp vốn của member liêndanh lắp thêm itại thỏa thuận hợp tác liên danh.

n: là số thành viên thâm nhập trong liên danh.

Điều 3. Ưu đãi trong chọn lựa nhà đầu tư chi tiêu thựchiện dự án PPP

Trường thích hợp nhà chi tiêu có report nghiên cứukhả thi, báo cáo nghiên cứu vãn tiền khả thi (đối với dự án công trình ứng dụng công nghệcao), thiết kế, dự trù (đối với dự án áp dụng các loại hợp đồng BT hoặc dự ánđược cơ sở nhà nước gồm thẩm quyền quyết định tổ chức đấu thầu trên cơ sởthiết kế với dự toán)được phê duyệt, nhà đầu tư đó được hưởng chiết khấu trong đấu thầu khi reviews vềtài thiết yếu - mến mại, rõ ràng như sau:

1. Trường hòa hợp áp dụng cách thức giá dịchvụ, nhà đầu tư chi tiêu không thuộc đối tượng ưu đãi phải thêm vào đó một khoản tiền bằng5% giá thương mại dịch vụ vào giá thương mại dịch vụ của nhà chi tiêu đó để so sánh, xếp hạng.

2. Trường vừa lòng áp dụng phương thức vốn góp củaNhà nước, nhà chi tiêu không thuộc đối tượng người tiêu dùng ưu đãi phải thêm vào đó một khoản tiềnbằng 5% phần lời khuyên vốn góp ở trong phòng nước vào phần vốn góp của nhà nước nhưng nhàđầu tư đó đề xuất để so sánh, xếp hạng.

3. Trường hợp áp dụng phương thức lợi ích xãhội, ích lợi nhà nước, nhà đầu tư chi tiêu thuộc đối tượng người dùng ưu đãi được thêm vào đó mộtkhoản tiền bằng 5% phần đề xuất nộp ngân sách chi tiêu nhà nước hoặc trừ đi mộtkhoảng thời hạn bằng 5% vào khoảng thời gian thực hiện hòa hợp đồng mà nhà đầu tưđó đề xuất để so sánh, xếp hạng.

4. Trường hợp dự án áp dụng các loại hợp đồng BT,nhà đầu tư thuộc đối tượng ưu đãi được trừ đi một khoản giá chỉ trị bằng 5% giá chỉ dựthầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm ngay (nếu có) vào giá chỉ dự thầu sau sửa lỗi,hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá (nếu có) mà lại nhà đầu tư đó đề xuất để sosánh, xếp hạng.

5. Trường đúng theo áp dụng phương pháp kết hợp,nhà đầu tư chi tiêu được hưởng ưu đãi theo tỷ trọng của phương pháp kết hợp nhưng lại tổnggiá trị ưu đãi không vượt vượt 5%.

Điều 4. Đăng tải thông tin về đấu thầu

1. Trọng trách đăng tải thông tin về đấu thầulên khối hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

a) các bộ, phòng ban ngang bộ, cơ sở thuộcChính phủ, Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh và người dân có thẩm quyền có nhiệm vụ đăngtải thông tin quy định tại các điểm g với h khoản 1 Điều 8 của luật pháp Đấu thầu;

b) Sở kế hoạch và Đầutư, đơn vị đầu mối thống trị hoạt động đầu tư PPP có nhiệm vụ đăng thiết lập thôngtin dự án, danh mục dự án công trình PPP và thông tin khác có liên quan quy định tại cácđiểm i và l khoản 1 Điều 8 của cơ chế Đấu thầu;

c) Sở kế hoạch và Đầutư có trách nhiệm đăng tải tin tức dự án, danh mục dự án chi tiêu có sử dụngđất, thông tin về việc gia hạn hoặc thay đổi thời hạn đăng ký tiến hành dự ánđầu tư có sử dụng đất (nếu có), hiệu quả đánh giá sơ cỗ năng lực, khiếp nghiệmnhà chi tiêu đăng ký tiến hành dự án đầu tư chi tiêu có thực hiện đất theo nguyên lý tại cácđiểm i và l khoản 1 Điều 8 của qui định Đấu thầu;

d) bên mời thầu cótrách nhiệm đăng tải tin tức quy định tại những điểm a, b, c, d và đ khoản 1Điều 8 của khí cụ Đấu thầu và thông tin về việc biến hóa thời điểm đóng góp thầu (nếucó); thông tin hợp đồng dự án PPP, dự án đầu tư có áp dụng đất theo quy địnhtại điểm l khoản 1 Điều 8 của phép tắc Đấu thầu;

đ) Nhà đầu tư có nhiệm vụ tự đăng tải vàcập nhật thông tin về năng lực, gớm nghiệm của chính bản thân mình vào cơ sở tài liệu nhà đầutư theo luật pháp tại điểm d khoản 1 Điều 5 cùng điểm k khoản 1 Điều 8 của LuậtĐấu thầu.

2. Đối với dự án thuộc danh mục bí mật nhànước, việc công khai minh bạch thông tin thực hiện theo chính sách của pháp luật về bảo đảmbí mật đơn vị nước.

3. Trường vừa lòng phát hiện các thông tin khônghợp lệ, bộ Kế hoạch cùng Đầu tư gồm trách nhiệm thông báo trên khối hệ thống mạng đấuthầu đất nước để những đơn vị tin báo biết, chỉnh sửa, hoàn thành đểđược đăng sở hữu theo quy định.

4. Bên cạnh trách nhiệmcung cấp thông tin quy định trên điểm c khoản 1 Điều này, Sở chiến lược và Đầu tưcó trách nhiệm đăng tải thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất lên trang thôngtin năng lượng điện tử hoặc tờ báo bằng tiếng Anh được kiến tạo tại Việt Nam so với dựán gồm sơ bộ tổng giá thành thực hiện dự án công trình (không bao gồm chi giá thành bồi thường, hỗtrợ, tái định cư, tiền thực hiện đất, tiền thuê đất) trường đoản cú 800.000.000.000 (tám trămtỷ) đồng trở lên.

5. Ngoài trách nhiệmcung cấp tin tức quy định trên điểm d khoản 1 Điều này, mặt mời thầu bao gồm tráchnhiệm đăng tải thông báo mời sơ tuyển chọn quốc tế, thông báo mời thầu nước ngoài lêntrang thông tin điện tử hoặc tờ báo bằng tiếng Anh được xuất bản tại Việt Nam.

Điều 5. Thời hạn đăng tải tin tức về đấuthầu

1. Đối với thông tinquy định tại các điểm b với c khoản 1 Điều 8 của chế độ Đấu thầu, mặt mời thầuphát hành làm hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu theo thời gian quy định trongthông báo mời sơ tuyển, thông tin mời thầu nhưng bảo đảm tối thiểu là 03 ngàylàm việc, kể từ ngày thứ nhất các tin tức này được đăng cài trên Hệ thốngmạng đấu thầu quốc gia.

2. Đối với thông tin quy định tại các điểm a,d, đ, g, h, i và l khoản 1 Điều 8 của phương tiện Đấu thầu, các tổ chức chịu đựng tráchnhiệm đăng tải thông tin phải đảm bảo an toàn thời điểm đăng tải thông tin không muộnhơn 07 ngày làm việc, tính từ lúc ngày văn bạn dạng được ban hành.

3. Trong tầm 02 ngàylàm việc, kể từ ngày những tổ chức tự đăng tải thông tin quy định tại các điểm b,c, d, đ và g khoản 1 Điều 8 mức sử dụng Đấu thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia,Báo Đấu thầu có nhiệm vụ đăng thiết lập 01 kỳ trên Báo Đấu thầu.

Điều 6. Thời hạn trong quy trình lựa chọnnhà đầu tư

1. Thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhàđầu tư tối đa là trăng tròn ngày, kể từ ngày nhận được tương đối đầy đủ hồ sơ trình duyệt; thờigian phê phê duyệt kế hoạch chắt lọc nhà đầu tư tối nhiều là 10 ngày, tính từ lúc ngày nhậnđược báo cáo thẩm định.

2. Thời hạn tối thiểu nhằm nhà chi tiêu chuẩn bịhồ sơ năng lực, tay nghề và đăng ký thực hiện dự án chi tiêu có thực hiện đất là30 ngày tính từ lúc ngày danh mục dự án công trình được đăng tải.

3. Làm hồ sơ mời sơtuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu mong được xây đắp sau 03 ngày có tác dụng việc, nhắc từngày thứ nhất đăng tải thông báo mời sơ tuyển, thông tin mời thầu bên trên Hệ thốngmạng đấu thầu tổ quốc hoặc gởi thư mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

4. Thời gian chuẩn bịhồ sơ dự sơ tuyển tối thiểu là 30 ngày, tính từ lúc ngày thứ nhất phát hành làm hồ sơ mờisơ tuyển cho đến ngày có thời gian đóng thầu. Nhà chi tiêu phải nộp hồ sơ dự sơtuyển trước thời điểm đóng thầu.

5. Thời gian chuẩn bị hồ sơ đề xuất tối thiểulà 30 ngày, tính từ lúc ngày đầu tiên phát hành hồ sơ yêu cầu cho đến ngày bao gồm thờiđiểm đóng góp thầu. Nhà chi tiêu phải nộp hồ sơ đề xuất trước thời điểm đóng thầu.

6. Thời gian sẵn sàng hồ sơ dự thầu về tối thiểulà 60 ngày đối với đấu thầu nội địa hoặc 90 ngày đối với đấu thầu quốc tế,kể trường đoản cú ngày trước tiên phát hành làm hồ sơ mời thầu cho đến ngày có thời gian đóngthầu. Nhà chi tiêu phải nộp làm hồ sơ dự thầu trước thời khắc đóng thầu.

7. Thời hạn gửi vănbản (đồng thời theo đường bưu điện với fax, thư năng lượng điện tử hoặc gửi trực tiếp) sửađổi hồ sơ mời sơ tuyển chọn đến các nhà chi tiêu nhận làm hồ sơ mời sơ tuyển buổi tối thiểu là10 ngày trước thời điểm ngày có thời gian đóng thầu. Thời gian gửi văn phiên bản sửa đổi hồ sơmời thầu đến những nhà đầu tư đã nhấn hồ sơ mời thầu về tối thiểu là 15 ngày đối vớiđấu thầu vào nước với 25 ngày đối với đấu thầu nước ngoài trước ngày bao gồm thời điểmđóng thầu; đối với sửa đổi hồ sơ yêu cầu buổi tối thiểu là 10 ngày trước thời điểm ngày cóthời điểm đóng góp thầu. Trường hợp thời gian gửi văn phiên bản sửa đổi hồ sơ không đápứng pháp luật tại khoản này, bên mời thầu triển khai gia hạn thời gian đóng thầutương ứng đảm bảo quy định về thời gian gửi văn phiên bản sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển,hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

8. Thời hạn mặt mời thầu nhờ cất hộ văn phiên bản thôngbáo hiệu quả lựa lựa chọn nhà đầu tư đến các nhà đầu tư chi tiêu tham dự thầu theo đường bưuđiện, fax ko muộn hơn 05 ngày có tác dụng việc, tính từ lúc ngày hiệu quả lựa lựa chọn nhà đầutư được phê duyệt.

9. Trường hợp dự ánáp dụng sơ tuyển, người có thẩm quyền, người đứng đầu đơn vị chức năng được giao nhiệm vụphê để mắt tới hồ sơ mời sơ tuyển, danh sách ngắn phụ trách về quy trình tiến độ cáchoạt động trong quy trình sơ tuyển.

10. Đối với các thời hạn khác trong quá trìnhđấu thầu, người dân có thẩm quyền ra quyết định theo mẫu khuyên bảo tại Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định này với chịutrách nhiệm về tiến độ, chất lượng các hoạt động trong chọn lựa nhà đầu tư.

Điều 7. Ngân sách trong lựa chọn nhà đầu tư

1. Đối vớiđấu thầu trong nước, mức giá thành (bao gồm cả thuế) của một cỗ hồ sơ mời thầu,hồ sơ yêu thương cầu không thật 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng; làm hồ sơ mời sơ tuyểnkhông thừa 5.000.000 (năm triệu) đồng. Đối với đấu thầu quốc tế, mức giá thành bán(bao bao gồm cả thuế) của một bộ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không quá 30.000.000(ba mươi triệu) đồng; hồ sơ mời sơ tuyển không thực sự 10.000.000 (mười triệu) đồng.

2. đưa ra phílập, đánh giá hồ sơ mời sơ tuyển; reviews hồ sơ dự sơ tuyển; thẩm định và đánh giá kếtquả sơ tuyển:

a) ngân sách chi tiêu lập làm hồ sơ mời sơ tuyển chọn đượctính bằng 0,02% tổng mức đầu tư nhưng buổi tối thiểu là 10.000.000 (mười triệu) đồngvà tối đa là 100.000.000 (một trăm triệu) đồng;

b) ngân sách thẩm định làm hồ sơ mời sơtuyển được tính bằng 0,01% tổng mức đầu tư chi tiêu nhưng tối thiểu là 10.000.000 (mườitriệu) đồng và về tối đa là 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng;

c) giá cả đánh giá chỉ hồ sơ dự sơ tuyểnđược tính bằng 0,02% tổng mức đầu tư nhưng về tối thiểu là 10.000.000 (mười triệu)đồng và về tối đa là 100.000.000 (một trăm triệu) đồng;

d) giá cả thẩm định kết quả sơ tuyểnđược tính bằng 0,01% tổng mức đầu tư chi tiêu nhưng tối thiểu là 10.000.000 (mười triệu)đồng và buổi tối đa là 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng.

3. Giá thành lập, thẩm định hồ sơ mờithầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; đánh giá kết quảlựa lựa chọn nhà đầu tư:

a) giá thành lập làm hồ sơ mời thầu, hồ nước sơyêu cầu được tính bằng 0,05% tổng mức đầu tư chi tiêu nhưng tối thiểu là 10.000.000(mười triệu) đồng và tối đa là 200.000.000 (hai trăm triệu) đồng;

b) chi tiêu thẩm định so với từng nộidung về hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu ước và tác dụng lựa chọn nhà đầu tư được tínhbằng 0,02% tổng mức đầu tư chi tiêu nhưng về tối thiểu là 10.000.000 (mười triệu) đồng vàtối nhiều là 100.000.000 (một trăm triệu) đồng;

c) giá thành đánh giá hồ sơ dự thầu, hồsơ khuyến cáo được tính bằng 0,03% tổng mức chi tiêu nhưng tối thiểu là 10.000.000(mười triệu) đồng và tối đa là 200.000.000 (hai trăm triệu) đồng.

4. Đối với cácdự án có nội dung tựa như nhau thuộc thuộc một ban ngành nhà nước gồm thẩm quyềnvà cùng một mặt mời thầu tổ chức triển khai thực hiện, những dự án phải tổ chức triển khai lại câu hỏi lựachọn nhà đầu tư thì các chi phí: Lập, thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển; lập, thẩmđịnh hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu cầu được xem tối đa 1/2 mức đang chi cho các nộidung giá thành quy định tại các khoản 2 và 3 Điều này. Ngôi trường hợp tổ chức triển khai lạiviệc lựa chọn nhà đầu tư thì phải giám sát và đo lường để bổ sung chi giá tiền này vào đưa ra phíchuẩn bị đầu tư.

5. Chi phí quy định tại những khoản 2, 3 và4 Điều này áp dụng so với trường hợp cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền, bên mờithầu trực tiếp thực hiện. Đối cùng với trường hợp thuê hỗ trợ tư vấn đấu thầu nhằm thực hiệncác các bước nêu tại những khoản 2, 3 và 4 Điều này, câu hỏi xác định giá thành dựa trêncác nội dung và phạm vi công việc, thời gian thực hiện, năng lực, tởm nghiệmcủa chuyên viên tư vấn, định nấc lương theo pháp luật và những yếu tố khác.

 Trường hợp không có quy định về địnhmức lương chuyên gia thì việc xác định túi tiền lương chuyên viên căn cứ thống kêkinh nghiệm đối với các giá thành đã đưa ra trả cho chuyên gia tại những dự án tươngtự đã tiến hành trong khoảng thời gian xác định hoặc trong tổng vốn đầu tư.

6. Chi phí cho Hội đồng tư vấn giảiquyết kiến nghị của nhà đầu tư chi tiêu về hiệu quả lựa chọn nhà chi tiêu là 0,02% tổng mứcđầu bốn của nhà đầu tư chi tiêu có đề xuất nhưng về tối thiểu là 20.000.000 (hai mươitriệu) đồng và tối đa là 200.000.000 (hai trăm triệu) đồng.

7. Chi phíđăng tải thông tin về đấu thầu, túi tiền tham gia khối hệ thống mạng đấu thầu quốc giavà bài toán quản lý, sử dụng những khoản thu trường đoản cú nguồn ngân sách chi tiêu này triển khai theohướng dẫn của cục Kế hoạch và Đầu tư.

8. Vấn đề quảnlý, sử dụng các khoản thu, bỏ ra theo khí cụ tại những khoản 1, 2, 3, 4, 5 cùng 6Điều này tiến hành theo hướng dẫn của bộ Tài chính.

Điều 8. Thời hạn và ngân sách chi tiêu trong lựa chọnnhà đầu tư đối với dự án công trình PPP nhóm C

1.Thời gian trong chọn lựa nhà đầu tư chi tiêu dự án PPP team C:

a) thời hạn thẩm địnhkế hoạch chắt lọc nhà đầu tư tối nhiều là 10 ngày, tính từ lúc ngày dìm được rất đầy đủ hồsơ trình duyệt; thời hạn phê duyệt y kế hoạch chọn lọc nhà đầu tư tối đa là 05ngày có tác dụng việc, tính từ lúc ngày nhận được báo cáo thẩm định.

b) hồ sơ mời sơ tuyển (nếu có), hồ nước sơmời thầu, làm hồ sơ yêu mong được xây dừng sau 03 ngày làm cho việc kể từ ngày đầu tiênthông báo mời sơ tuyển, thông tin mời thầu được đăng download trên khối hệ thống mạng đấuthầu giang sơn hoặc gởi thư mời thầu mang đến trước thời khắc đóng thầu.

c) Thời gian sẵn sàng hồ sơ dự sơtuyển tối thiểu là 10 ngày, tính từ lúc ngày thứ nhất phát hành hồ sơ mời sơ tuyểncho mang lại ngày có thời điểm đóng thầu. Nhà chi tiêu phải nộp hồ sơ dự sơ tuyểntrước thời khắc đóng thầu.

d) Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầutối thiểu là 30 ngày, hồ nước sơ khuyến cáo tối thiểu là 15 ngày, kể từ ngày đầu tiênphát hành làm hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu cầu cho tới ngày có thời khắc đóng thầu.Nhà chi tiêu phải nộp làm hồ sơ dự thầu, hồ nước sơ khuyến cáo trước thời gian đóng thầu.

đ) thời hạn gửi văn bản (đồng thờitheo đường bưu điện và fax, thư điện tử hoặc nhờ cất hộ trực tiếp) sửa thay đổi hồ sơ mờisơ tuyển, hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu mong đến các nhà đầu tư chi tiêu đã dấn hồ sơ mời sơtuyển, hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu cầu buổi tối thiểu là 03 ngày thao tác làm việc trước ngàycó thời điểm đóng thầu.

e) Thời hạn mặt mời thầu giữ hộ văn bảnthông báo công dụng lựa lựa chọn nhà đầu tư đến những nhà chi tiêu tham dự thầu theođường bưu điện, fax không muộn rộng 05 ngày làm cho việc, kể từ ngày hiệu quả lựachọn nhà đầu tư chi tiêu được duyệt.

g) trường hợp dự án áp dụng sơ tuyển,người gồm thẩm quyền, người đứng đầu đơn vị chức năng được giao nhiệm vụ phê duyệt y hồ sơmời sơ tuyển, list ngắn phụ trách về quá trình các vận động trongquá trình sơ tuyển lựa chọn danh sách ngắn.

h) Đối với các thời hạn không giống trong quátrình đấu thầu, người có thẩm quyền đưa ra quyết định theo mẫu giải đáp tại Phụ lục I phát hành kèm theo Nghị định này với chịutrách nhiệm về tiến độ, quality các vận động trong lựa chọn nhà đầu tư.

2. Giá cả trong chọn lựa nhà đầu tưdự án PPP đội C:

a) giá bán trị đảm bảo dự thầu trường đoản cú 0,5% đến1% tổng mức đầu tư của dự án; giá trị đảm bảo thực hiện thích hợp đồng trường đoản cú 1% mang lại 1,5%tổngmức đầu tư chi tiêu của dự án.

b) Mức giá thành một bộ hồ sơ mời thầu,hồ sơ yêu cầu (bao có cả thuế) không thật 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng; hồsơ mời sơ tuyển (bao có cả thuế) không thực sự 5.000.000 (năm triệu) đồng.

c) chi phí lập, đánh giá và thẩm định hồ sơ mời sơtuyển, đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, thẩm định kết quả sơ tuyển:

- chi tiêu lập làm hồ sơ mời sơ tuyển đượctính bằng 0,02% tổng mức đầu tư nhưng tối thiểu là 5.000.000 (năm triệu) đồngvà buổi tối đa là 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng;

- chi phí thẩm định hồ sơ mời sơ tuyểnvà tác dụng sơ tuyển được tính bằng 0,01% tổng mức đầu tư chi tiêu nhưng về tối thiểu là5.000.000 (năm triệu) đồng và tối đa là 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) đồng;

- ngân sách chi tiêu đánh giá hồ sơ dự sơ tuyểnđược tính bởi 0,02% tổng mức đầu tư chi tiêu nhưng buổi tối thiểu là 5.000.000 (năm triệu)đồng và tối đa là 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng.

d) ngân sách chi tiêu lập, thẩm định hồ sơ mờithầu, hồ sơ yêu cầu, review hồ sơ dự thầu, làm hồ sơ đề xuất, đánh giá và thẩm định kết quảlựa chọn nhà đầu tư:

- chi tiêu lập làm hồ sơ mời thầu, hồ nước sơyêu cầu được xem bằng 0,05% tổng mức đầu tư chi tiêu nhưng buổi tối thiểu là 5.000.000 (nămtriệu) đồng và tối đa là 100.000.000 (một trăm triệu) đồng;

- chi tiêu thẩm định so với từng nộidung về làm hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu ước và về kết quả lựa lựa chọn nhà chi tiêu đượctính bởi 0,02% tổng mức đầu tư nhưng tối thiểu là 5.000.000 (năm triệu) đồngvà tối đa là 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng;

- giá cả đánh giá bán hồ sơ dự thầu, hồsơ khuyến nghị được tính bằng 0,03% tổng mức đầu tư nhưng về tối thiểu là 5.000.000(năm triệu) đồng và buổi tối đa là 100.000.000 (một trăm triệu) đồng.

đ) Đối với các dự án gồm nội dung tươngtự nhau thuộc cùng một ban ngành nhà nước có thẩm quyền và cùng một mặt mời thầutổ chức thực hiện, những dự án phải tổ chức triển khai lại việc lựa lựa chọn nhà chi tiêu thì cácchi phí: Lập, đánh giá và thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển; lập, đánh giá hồ sơ mời thầu, hồsơ yêu thương cầu được xem tối đa 50% mức vẫn chi cho các nội dung giá thành quy địnhtại những điểm c cùng d khoản này.Trường hợp tổ chức lại câu hỏi lựa chọn nhà đầu tư chi tiêu thì phải thống kê giám sát để bổ sungchi giá tiền này vào ngân sách chuẩn bị đầu tư.

e) túi tiền quy định tại các điểm c, d với đkhoản này đượcáp dụng đối với trường hợp phòng ban nhà nước tất cả thẩm quyền, bên mời thầu trựctiếp thực hiện. Ngân sách thuê hỗ trợ tư vấn đấu thầu; giá cả cho Hội đồng tư vấn giảiquyết kiến nghị; túi tiền đăng tải thông tin về đấu thầu, ngân sách tham gia Hệthống mạng đấu thầu non sông thực hiện nay theo hình thức tại các khoản 5, 6 và7 Điều 7 Nghị định này.

Điều 9. Hiệ tượng lựa chọn nhà chi tiêu đối vớidự án PPP

1. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải ápdụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế, trừ những trường hợp giải pháp tại khoản 2 cùng 3Điều này.

Xem thêm: Dàn Máy Làm Cửa Nhựa Lõi Thép, Dàn Máy Sản Xuất Cửa Nhôm Cửa Nhựa Lõi Thép

2. Áp dụng vẻ ngoài đấu thầu rộng rãitrong nước trong các trường phù hợp sau đây:

a) Dự án chi tiêu mà điều khoản Việt Namhoặc điều ước thế giới mà cộng hòa làng hội nhà nghĩa nước ta là member cóquy định hạn chế nhà đầu tư nước quanh đó tham gia thực hiện;

b) Nhà chi tiêu nước không tính không tham dựsơ tuyển thế giới hoặc không trúng sơ tuyển quốc tế;

c) dự án nhóm B, đội C theo công cụ củapháp luật đầu tư công.Trường hợp cầnsử dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, tởm nghiệm cai quản quốc tế thì đơn vị đầutư nội địa được liên danh cùng với nhà đầu tư chi tiêu nước quanh đó hoặc thực hiện nhà thầunước ngoài để dự thầu và tiến hành dự án;

d) dự án có yêu mong về bảođảm quốc phòng, bình an do Thủ tướng chủ yếu phủ ra quyết định theo đề nghị của cơquan bên nước bao gồm thẩm quyền và chủ ý thống nhất của cục Quốc phòng so với yêucầu bảo đảm an toàn quốc phòng, ý kiến thống nhất của cục Công an so với yêu cầu bảo đảman ninh.

3. Áp dụng hiệ tượng chỉ định thầutheo luật pháp tại khoản 4 Điều22 của giải pháp Đấu thầu trong các trường vừa lòng sau đây:

a) Chỉ gồm một nhà đầu tư chi tiêu đăng ký kết vàđáp ứng yêu cầu của làm hồ sơ mời sơ tuyển; chỉ có một nhà đầu tư chi tiêu trúng sơ tuyển;

b) Chỉ tất cả một nhà đầu tư chi tiêu có khả năngthực hiện tại theo mức sử dụng tại điểm b khoản 4 Điều 22 của vẻ ngoài Đấu thầu;

c) dự án công trình do nhà đầu tư đề xuất đáp ứngyêu cầu thực hiện dự án khả thi cùng hiệu quả tối đa có mục tiêu bảo vệ chủquyền quốc gia, biên cương quốc gia, hải đảo theo lao lý tại điểm c khoản 4 Điều22 của phép tắc Đấu thầu bởi Thủ tướng chính phủ xem xét, ra quyết định theo đề nghịcủa ban ngành nhà nước có thẩm quyền.

4. Việc quyết định chỉ định thầu theoquy định tại điểm c khoản 3 Điềunày phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

a) dự án có quyết định chủ trươngđầu tứ hoặc báo cáo nghiên cứu giúp khả thi được phê chăm nom (đối với dự án nhóm C);

b) dự án có chủ kiến thống duy nhất củaBộ Quốc phòng so với tính khả thi và hiệu quả về yêu cầu bảo đảm an toàn quốc phòng, ýkiến thống nhất của bộ Công an đối với tính khả thi và tác dụng về yêu ước bảođảm an ninh.

Điều 10. Vẻ ngoài lựa chọn nhà đầu tư đốivới dự án đầu tư có sử dụng đất

1. Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãiquốc tế đối với dự án đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

a) tất cả sơ cỗ tổng túi tiền thực hiện dựán (không bao gồm chi giá tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tiền áp dụng đất,tiền mướn đất) trường đoản cú 800.000.000.000 (tám trăm tỷ) đồng trở lên;

b) có từ hai nhà đầu tư trở lên đápứng yêu cầu sơ cỗ về năng lực, tay nghề theo nguyên tắc tại khoản 3 Điều 13Nghị định này, trong những số ấy có tối thiểu một nhà đầu tư nước ngoài;

c) ko thuộc trường hòa hợp theo quyđịnh tại các điểm a và c khoản 2 Điềunày.

2. Áp dụng vẻ ngoài đấu thầu rộng lớn rãitrong nước trong trường hợp:

a) dự án công trình đầutư mà luật pháp Việt phái mạnh hoặc điều ước thế giới mà cộng hòa làng hội chủ nghĩaViệt phái nam là thành viên gồm quy định giảm bớt nhà đầu tư chi tiêu nước ngoài tham gia thựchiện;

b) dự án công trình có từ nhị nhà chi tiêu trở lênđáp ứng yêu mong sơ cỗ về năng lực, tởm nghiệm, vào đó không có nhà đầu tưnước ngoài tham gia đăng ký triển khai dự án hoặc đáp ứng yêu ước sơ bộ về nănglực, kinh nghiệm theo luật pháp tại khoản 3 Điều 13 Nghị định này;

c) dự án có yêu mong về bảo đảm an toàn quốcphòng, an toàn do Thủ tướng chính phủ quyết định theo ý kiến đề xuất của cơ quan nhànước gồm thẩm quyền và ý kiến thống nhất của bộ Quốc phòng đối với yêu mong bảođảm quốc phòng; ý kiến thống nhất của bộ Công an so với yêu cầu bảo vệ anninh.

3. Áp dụng hiệ tượng chỉ định thầutheo luật tại điểm b khoản 4 Điều22 của hiện tượng Đấu thầu.

Điều 11. Điều kiện xác minh dự án đầu tư chi tiêu cósử dụng đất

1. Trực thuộc danh mục dự án công trình cần thu hồiđất được chuyên chú theo phương pháp của pháp luật về đất đai hoặc thuộc khu đất nền do Nhànước sẽ quản lý, sử dụng; chương trình cách tân và phát triển đô thị (nếu có) theo quyđịnh của điều khoản về cách tân và phát triển đô thị.

2. Cân xứng với kế hoạch phát triểnkinh tế - làng mạc hội, kế hoạch cải tiến và phát triển ngành, lĩnh vực; quy hoạch xây dựng tất cả tỷlệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/500 (nếu có) hoặc quy hoạch phân khu đô thị có tỷ lệ1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/5.000 theo nguyên lý của pháp luật.

3. Ko đủ đk để tổ chức thựchiện đấu giá quyền áp dụng đất theo luật pháp của điều khoản về đất đai.

Điều 12. Danh mục dự án đầu tư có áp dụng đất

1. Dự ánthuộc phạm vi kiểm soát và điều chỉnh theo nguyên tắc tại điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định nàyvà đáp ứng đủ các đk quy định tại Điều 11 Nghị định này (trừ dự ánthuộc trường hợp quy định tại Điều 26 qui định Đấu thầu hoặc khoản 3 Điều 10 Nghịđịnh này) được tổng hòa hợp vào danh mục dự án đầu tư chi tiêu có thực hiện đất.

2. Lập danh mục dự án đầu tư có sửdụng đất:

a) ngôi trường hợp dự án do phòng ban chuyênmôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện lập:

Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhândân cung cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cung cấp huyện lập đề xuất dự án chi tiêu có sử dụng đấtgửi Sở planer và Đầu bốn tổng hợp. Nội dung khuyến cáo bao gồm: thương hiệu dự án, mụctiêu đầu tư, đồ sộ đầu tư, sơ bộ tổng chi tiêu thực hiện nay dự án, vốn đầu tư, phương ánhuy cồn vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, phân tích hiệu quả kinh tế -xã hội của dự án công trình và yêu mong sơ bộ về năng lực, gớm nghiệm ở trong phòng đầu tư.

b) ngôi trường hợp dự án do nhà đầu tư đềxuất:

Nhà chi tiêu được đề xuất thực hiện tại dựán đầu tư có sử dụng đất ngoài danh mục dự án đầu tư chi tiêu có áp dụng đất được Chủtịch Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh phê duyệt. Dự án công trình do nhà đầu tư đề xuất yêu cầu thuộcphạm vi kiểm soát và điều chỉnh theo phương pháp tại điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định này và đáp ứng nhu cầu đủđiều kiện theo phương tiện tại Điều 11 Nghị định này. Nhà chi tiêu lập hồ sơ đề xuấtdự án, gửi Sở chiến lược và Đầu bốn tổng hợp. Làm hồ sơ đề xuất bao hàm các nội dungsau đây:

- Văn bản đề nghị tiến hành dự án đầutư có sử dụng đất, bao hàm cam kết chịu đựng mọi bỏ ra chí, khủng hoảng rủi ro nếu hồ sơ đề xuấtdự án ko được chấp thuận;

- Nội dung lời khuyên dự án chi tiêu gồm: tên dự án, mụctiêu đầu tư, quy mô đầu tư, sơ bộ tổng ngân sách chi tiêu thực hiện nay dự án, vốn đầu tư, phươngán huy động vốn, địa điểm, thời hạn, quy trình đầu tư; phân tích công dụng kinh tế- thôn hội của dự án;

- làm hồ sơ về tư giải pháp pháp lý, năng lực,kinh nghiệm ở trong nhà đầu tư;

- Đề xuất nhu cầu sử dụng đất;

- những tài liệu cần thiết khác nhằm giảitrình hồ nước sơ lời khuyên dự án (nếu có).

3. Phê duyệt hạng mục dự án đầu tư chi tiêu cósử dụng đất:

a) vào thời hạn 30 ngày tính từ lúc khinhận được lời khuyên quy định trên điểm a hoặc điểm b khoản 2 Điều này, Sở chiến lược và Đầu tứ phốihợp với các cơ quan tiền có tương quan tổng hợp danh mục dự án chi tiêu có sử dụng đất,xác định yêu cầu sơ bộ về năng lực, ghê nghiệm của nhà đầu tư, report Chủtịch Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh.

b) vào thời hạn 10 ngày kể từ ngàynhận được report của Sở chiến lược và Đầu tư, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnhxem xét, phê duyệt hạng mục dự án đầu tư chi tiêu có sử dụng đất, vào đó bao gồm yêucầu sơ bộ về năng lực, gớm nghiệm của nhà đầu tư.

4. Ra mắt danh mục dự án:

a) Căn cứ đưa ra quyết định phê săn sóc quyđịnh tại khoản 3 Điềunày, hạng mục dự án chi tiêu có sử dụng đất được Sở kế hoạch và Đầu tư công bốtheo khí cụ tại điểm c khoản 1, khoản 4 Điều 4và khoản 2 Điều 5Nghị định này.

b) Nội dung chào làng thông tin:

- tên dự án; kim chỉ nam đầu tư, quy môđầu bốn của dự án;sơ bộ tổng giá cả thực hiện nay dự án; cầm tắt những yêu ước cơ phiên bản của dự án; thờihạn, quy trình tiến độ đầu tư;

- Địa điểm tiến hành dự án, diện tíchkhu đất, mục tiêu sử dụng đất; những chỉ tiêu quy hoạch được duyệt, hiện trạngkhu đất;

- Yêu ước sơ bộ về năng lực, kinhnghiệm ở trong phòng đầu tư;

- Thời hạn nhằm nhà đầutư nộp hồ sơ đăng ký triển khai dự án;

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ đk thựchiện dự án công trình trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Ngôi trường hợp bộ Kế hoạch với Đầutư chưa hiện tượng lộ trình vận dụng và phía dẫn cụ thể theo khí cụ tại điểmb khoản 1 Điều 91 Nghị định này, nhà đầu tư nộp làm hồ sơ đăng ký thực hiện dự ántới Sở kế hoạch và Đầu tư;

 - Địa chỉ, số điện thoại, số fax củaSở planer và Đầu tư;

 - những thông tin khác (nếu cần thiết).

Điều 13. Chuẩn bị, nộp và reviews năng lực,kinh nghiệm ở trong nhà đầu tư

1. Nhà đầu tư chịu trọng trách chuẩnbị với nộp hồ sơ đăng ký tiến hành dự án tới Sở chiến lược và Đầu tứ và bên trên Hệthống mạng đấu thầu non sông căn cứ nội dung thông tin được công bố theo quyđịnh trên điểm b khoản 4 Điều12 Nghị định này. Hồ sơ đăng ký triển khai dự án của nhà đầu tư bao gồm: Văn phiên bản đăngký triển khai dự án; làm hồ sơ về tư biện pháp pháp lý, năng lực, khiếp nghiệm của phòng đầutư; những tài liệu không giống có tương quan (nếu có).

2. Hết thời hạn đăng ký thực hiện dựán, Sở planer và Đầu bốn phối hợp với các cơ quan có liên quan reviews sơ bộnăng lực, khiếp nghiệm của các nhà đầu tư đã gửi hồ sơ đăng ký tiến hành dự án.

3. Căn cứ công dụng đánh giá, Sở Kếhoạch cùng Đầu tư trình chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh quyết định việc tổ chứcthực hiện nay theo 1 trong các hai trường phù hợp sau:

a) trường hợp gồm từ nhị nhà đầu tư chi tiêu trởlên đáp ứng nhu cầu yêu cầu, quản trị Ủy ban nhân cấp cho tỉnh ra quyết định áp dụng hìnhthức đấu thầu rộng rãi theo luật pháp tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 10 Nghị địnhnày; giao Sở planer và Đầu tư đăng tải danh sách nhà đầu tư chi tiêu đáp ứng yêu cầutheo vẻ ngoài tại điểm c khoản 1 Điều 4Nghị định này; giao cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặcỦy ban nhân dân cấp huyện là bên mời thầu;

b) Trường hòa hợp chỉ bao gồm một nhà đầu tưđáp ứng yêu cầu, quản trị Ủy ban nhân cung cấp tỉnh ra đưa ra quyết định giao Sở Kế hoạchvà Đầu tư thông tin và chỉ dẫn nhà đầu tư nộp hồ sơ trình đưa ra quyết định chủtrương đầu tư chi tiêu theo phương pháp của pháp luật về đầu tư, pháp luật khác gồm liênquan. Việc giao đất, cho mướn đất để triển khai dự án đầu tư tuân thủ theo quyđịnh của pháp luật về khu đất đai.

Điều 14. Giữ trữ tin tức trong đấu thầu

1. Toàn thể hồ sơ liên quan đến quá trình lựachọn nhà đầu tư được tàng trữ tối thiểu 03 năm sau khi xong hợp đồng dự án,trừ hồ nước sơ nguyên tắc tại những khoản 2, 3 và 4 Điều này.

2. Hồ sơ khuyến nghị về tài chính - yêu quý mạicủa những nhà chi tiêu không vượt qua bước đánh giá về nghệ thuật được trả lại nguyêntrạng mang đến nhà đầu tư cùng thời gian với việc hoàn lại hoặc giải tỏa đảm bảo an toàn dựthầu của nhà chi tiêu không được lựa chọn. Trường đúng theo nhà chi tiêu không dìm lạihồ sơ đề xuất về tài chủ yếu - mến mại của mình thì mặt mời thầu xem xét,quyết định vấn đề hủy hồ sơ đề xuất về tài thiết yếu - thương mại dịch vụ nhưng cần bảo đảmthông tin trong hồ nước sơ khuyến nghị về tài chủ yếu - thương mại của nhà đầu tư không bịtiết lộ.

3.Trường thích hợp hủy thầu, hồ nước sơ liên quan được tàng trữ trong khoảng thời hạn 12tháng, tính từ lúc khi ban hành quyết định bỏ thầu.

4. Làm hồ sơ quyết toán hòa hợp đồng dự án và những tàiliệu tương quan đến nhà chi tiêu trúng thầu được tàng trữ theo lý lẽ của phápluật về lưu lại trữ.

Điều 15. Tổ chuyêngia

1. Cá thể tham gia tổ chuyên gia phải cóchứng chỉ hành nghề vận động đấu thầu theo suốt thời gian do bộ Kế hoạch cùng Đầu tưquy định, trừ cá nhân quy định tại các khoản 3 với 4 Điều này.

2. Căn cứ theo đặc điểm và mức độ phức tạpcủa dự án, nhân tố tổ chăm gia bao gồm các chuyên gia về nghành nghề dịch vụ kỹthuật, tài chính, yêu thương mại, hành chính, pháp lý, đất đai với các nghành nghề dịch vụ cóliên quan.

3. Cá nhân không thuộc công cụ tại khoản 2Điều 16 của nguyên lý Đấu thầu, khi thâm nhập tổ chuyên gia phải đáp ứng các điềukiện sau đây:

a) gồm chứng chỉ đào tạo và huấn luyện về đấu thầu;

b) Có chuyên môn chuyên môn tương quan đến dựán;

c) Có trình độ ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu yêu ước củadự án;

d) Am hiểu những nội dung ví dụ tương ứng củadự án;

đ) có tối thiểu 05 năm công tác trong lĩnhvực liên quan đến dự án.

4. Vào trường hợp sệt biệt cần có ý kiếncủa các chuyên viên chuyên ngành thì không nên các chuyên viên này cần cóchứng chỉ đào tạo về đấu thầu.

5. Việc đào tạo, tu dưỡng về đấu thầu tronglựa chọn nhà chi tiêu được triển khai theo giải pháp của quy định về đấu thầu.

Điều 16. Chọn lựa nhàđầu tư theo quy định luật pháp chuyên ngành, lao lý về xóm hội hóa

1. Tuyển lựa nhà đầutư triển khai dự án theo luật pháp tại điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định này phảibảo đảm các nguyên tắc sau:

a) hạng mục dự ánphải được công bố rộng rãi trên khối hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, làm cửa hàng xácđịnh số lượng nhà đầu tư quan tâm tiến hành dự án.

b) trường hợp bao gồm hai nhà đầu tư chi tiêu trở lên quantâm, việc tổ chức triển khai đấu thầu áp dụng quy trình đấu thầu thoáng rộng theo phương thứcmột tiến trình hai túi hồ nước sơ, bao gồm:

- chuẩn bị lựa lựa chọn nhà đầu tư;

- tổ chức triển khai lựa lựa chọn nhà đầu tư;

- Đánh giá chỉ hồ sơ khuyến nghị về kỹ thuật; thẩmđịnh, phê duyệt list nhà chi tiêu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;

- Mở và reviews hồ sơ khuyến cáo về tài chủ yếu -thương mại;

- Trình, thẩm định, phê chú ý và công khaikết quả chắt lọc nhà đầu tư;

- Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng.

c) trường hợp bao gồm một nhà đầu tư chi tiêu quan tâm, cấpcó thẩm quyền quyết định chủ trương chi tiêu theo khí cụ của lao lý về đầutư, pháp luật chuyên ngành, lao lý về buôn bản hội hóa.

d) Nhà chi tiêu được gạn lọc phải đáp ứng nhu cầu yêucầu về năng lực, gớm nghiệm triển khai dự án, khuyến cáo phương án thực hiện dựán khả thi với hiệu quả.

2. Phân cấp trọng trách trong gạn lọc nhàđầu tư tiến hành theo luật tại luật Đấu thầu cùng Nghị định này. Trường hợppháp pháp luật chuyên ngành, luật pháp về buôn bản hội hóa có quy định về phân cấp tráchnhiệm khác với Nghị định này thì vận dụng theo biện pháp của pháp luật đó.

3. Bộ, cơ quan ngangbộ, phòng ban thuộc chính phủ nước nhà trong phạm vi thống trị của mình phát hành quy định vềlựa chọn nhà đầu tư chi tiêu đối với dự án công trình theo lao lý tại điểm c khoản 1 Điều 1 Nghịđịnh này trên cơ sở đảm bảo an toàn mục tiêu cạnh tranh, công bằng, rõ ràng và hiệuquả tởm tế, trong đó bao hàm nội dung về lập, phê phê duyệt và ra mắt danh mục dựán; chủng loại hồ sơ đấu thầu và các nội dung khác (nếu có).

Chương II

SƠTUYỂN VÀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Mục 1. SƠ TUYỂN ĐỐIVỚI DỰ ÁN PPP

Điều 17. Quy trìnhchi tiết

1. Chuẩn bị sơ tuyển, bao gồm:

a) Lập hồ sơ mời sơtuyển;

b) Thẩm định, phê thông qua hồ sơ mời sơ tuyển.

2. Tổ chức triển khai sơ tuyển, bao gồm:

a) thông báo mời sơ tuyển;

b) phát hành, sửa đổi, nắm rõ hồ sơ mời sơtuyển;

c) chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lí lý, sửa đổi,rút hồ sơ dự sơ tuyển;

d) Mở thầu.

3. Đánh giá chỉ hồ sơ dự sơ tuyển.

4. Trình, thẩm định, phê duyệt công dụng sơtuyển và công khai minh bạch danh sách ngắn.

Điều 18. Áp dụng sơtuyển

1. Dự án quan trọng đặc biệt quốc gia, team A bắt buộc ápdụng sơ tuyển quốc tế, trừ ngôi trường hợp công cụ tại các điểm a và d khoản 2 Điều9 Nghị định này.

2. Dự án đặc biệt quốc gia, team A thuộctrường hợp biện pháp tại những điểm a cùng d khoản 2 Điều 9 Nghị định này cần ápdụng sơ tuyển trong nước.

3. Dự án nhóm B, đội C không áp dụng sơtuyển.

4. Căn cứ tác dụng sơ tuyển, người dân có thẩmquyền xác định hình thức đấu thầu rộng rãi theo qui định tại các khoản 1 và 2Điều 9 Nghị định này hoặc chỉ định và hướng dẫn thầu theo mức sử dụng tại điểm a khoản 3 Điều 9Nghị định này trong kế hoạch chọn lựa nhà đầu tư.

Điều 19. Lập, thẩmđịnh với phê coi ngó hồ sơ mời sơ tuyển

1. Lập làm hồ sơ mời sơtuyển:

Nội dung hồ sơ mời sơ tuyển chọn bao gồm:

a) Thông tin hướng dẫn nhà đầu tư: văn bản cơbản của dự án công trình và những nội dung hướng dẫn nhà chi tiêu tham dự sơ tuyển.

b) Yêu ước về tư cách hợp lệ ở trong nhà đầu tưtheo lý lẽ tại Điều 5 của giải pháp Đấu thầu.

c) Yêu ước về năng lực, kinh nghiệm của nhàđầu bốn bao gồm:

- năng lượng tài chính - yêu đương mại, khả năngthu xếp vốn và năng lượng triển khai triển khai dự án; tởm nghiệm tiến hành cácdự án tương tự. Trường hòa hợp liên danh, năng lực, kinh nghiệm tay nghề của nhà đầu tư đượcxác định bởi tổng năng lực, kinh nghiệm của những thành viên liên danh; công ty đầutư đi đầu liên danh cần có tỷ lệ sở hữu vốn tối thiểu là 30%, từng thànhviên trong liên danh có phần trăm sở hữu vốn buổi tối thiểu là 15% vào liên danh;

- cách thức triển khai tiến hành dự án sơbộ và cam đoan thực hiện dự án; kê khai về tranh chấp, khiếu kiện đối với cáchợp đồng đã với đang thực hiện.

Đối với dự án công trình BT, nhà chi tiêu phải đáp ứngthêm yêu cầu về năng lực, tay nghề (nếu có) theo phương tiện của luật pháp vềđầu tư, xây dựng, nhà ở, sale bất động sản và pháp luật có tương quan đểthực hiện dự án khác.

d) Tiêu chuẩn chỉnh và phương pháp đánh giá

Phương pháp review hồ sơ dự sơ tuyển đượcthực hiện thông qua tiêu chuẩn đánh giá bán hồ sơ dự sơ tuyển chọn nêu trong làm hồ sơ mờisơ tuyển. Sử dụng cách thức chấm điểm theo thang điểm 100 hoặc 1.000 nhằm đánhgiá về năng lực và kinh nghiệm trong phòng đầu tư. Khi xây cất tiêu chuẩn đánh giávề năng lực, kinh nghiệm tay nghề phải lao lý mức điểm buổi tối thiểu nhằm được review làđáp ứng yêu ước nhưng không được thấp hơn 60% tổng số điểm và điểm reviews củatừng ngôn từ yêu ước cơ phiên bản không phải chăng hơn 1/2 điểm tối đa của câu chữ đó.

2. Thẩm định, phê để mắt hồ sơ mời sơ tuyển:

a) mặt mời thầu trình người dân có thẩm quyền dựthảo làm hồ sơ mời sơ tuyển và các tài liệu tương quan đồng thời gửi đơn vị thẩmđịnh;

b) Việc thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển đượcthực hiện theo hiện tượng tại khoản 1 Điều 75 Nghị định này;

c) việc phê chăm nom hồ sơ mời sơ tuyển chọn phảibằng văn bản, địa thế căn cứ tờ trình phê chăm chút và báo cáo thẩm định hồ sơ mời sơtuyển.

Điều 20. Thông báomời sơ tuyển, phân phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển

1. Thông báo mời sơ tuyển chọn thực hiệntheo cách thức tại điểm d khoản 1 Điều 4và khoản 1 Điều 5 Nghịđịnh này.

2. Phân phát hành, sửa đổi, nắm rõ hồ sơmời sơ tuyển:

a) hồ sơ mời sơ tuyển được phát hànhtheo qui định tại khoản 3 Điều 6và điểm b khoản 1 Điều 8Nghị định này. Đối cùng với nhà chi tiêu liên danh, chỉ việc một member trong liêndanh thiết lập hồ sơ mời sơ tuyển, kể cả trường hợp không hình thành liên danh lúc muahồ sơ mời sơ tuyển.

b) Trường hợp sửa đổi hồ sơ mời sơtuyển sau thời điểm phát hành, mặt mời thầu đề nghị gửi ra quyết định sửa đổi kèm theo mọi nội dung sửa đổi hồ sơmời sơ tuyển đến các nhà đầu tư chi tiêu đã sở hữu hồ sơ mời sơ tuyển.

c) Trường hòa hợp cần hiểu rõ hồ sơ mời sơtuyển thì nhà đầu tư chi tiêu phải giữ hộ văn bạn dạng đề nghị đến bên mời thầu tối thiểu 05ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu để xem xét, xử lý. Câu hỏi làm rõhồ sơ mời sơ tuyển chọn được mặt mời thầu triển khai theo một hoặc các bề ngoài sauđây:

- giữ hộ văn bạn dạng làm rõ cho những nhà đầu tư đã download hoặc nhận hồ sơ mời sơ tuyển;

- trong trường hợp cần thiết, tổ chứchội nghị chi phí đấu thầu để trao đổi về phần nhiều nội dung trong làm hồ sơ mời sơ tuyển chọn mà những nhà đầu tư chi tiêu chưa rõ. Nội dung traođổi phải được bên mời thầu ghi lại thành biên bản và lập thành văn bản làm rõhồ sơ mời sơ tuyển chọn gửi cho các nhà đầu tư chi tiêu đã thiết lập hồ sơ mời sơ tuyển;

- Nội dung hiểu rõ hồ sơ mời sơ tuyểnkhông được trái với nội dung của hồ sơ mời sơ tuyển đã duyệt. Trường hợp saukhi nắm rõ hồ sơ mời sơ tuyển chọn dẫn đến cần sửađổi hồ sơ mời sơ tuyển chọn thì việc sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển chọn thực hiệntheo phương tiện tại điểm b khoản này.

d) quyết định sửa đổi, văn bạn dạng làm rõhồ sơ mời sơ tuyển chọn là một phần của làm hồ sơ mời sơ tuyển.

Điều 21. Chuẩn chỉnh bị,nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự sơ tuyển cùng mở thầu

1. Chuẩn chỉnh bị, nộp, tiếp nhận, quản ngại lý, sửađổi, rút làm hồ sơ dự sơ tuyển:

a) Nhà chi tiêu chịu trọng trách trong việcchuẩn bị cùng nộp làm hồ sơ dự sơ tuyển chọn trên khối hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo yêucầu của hồ sơ mời sơ tuyển. Trường hợp bộ Kếhoạch với Đầu bốn chưa nguyên tắc lộ trình áp dụng và hướng dẫn chi tiết theo quyđịnh trên điểm b khoản 1 Điều91 Nghị định này, nhà đầu tư chi tiêu nộp hồ sơ dự sơ tuyển chọn tới bên mời thầu theo yêucầu của làm hồ sơ mời sơ tuyển;

b) mặt mời thầu đón nhận và quản ngại lýcác làm hồ sơ dự sơ tuyển đang nộp theo chế độ cai quản hồ sơ mật cho đến khi côngkhai tác dụng sơ tuyển; trong phần đông trường đúng theo không được tiết lộ thông tin tronghồ sơ dự sơ tuyển chọn của nhà đầu tư chi tiêu này cho nhà đầu tư chi tiêu khác, trừ những thông tinđược công khai khi mở thầu. Hồ sơ dự sơ tuyển được giữ hộ đến bên mời thầu sau thời khắc đóng thầu sẽ không được mở,không phù hợp lệ cùng bị loại. Ngẫu nhiên tài liệu như thế nào được nhà đầu tư gửi mang đến sau thờiđiểm đóng góp thầu để sửa đổi, bổ sung hồ sơdự sơ tuyển đang nộp đều không hợp lệ, trừ tư liệu nhà đầu tư gửi đến để triển khai rõhồ sơ dự sơ tuyển theo yêu cầu của bên mời thầu hoặc tài liệu làm rõ, bổ sungnhằm minh chứng tư phương pháp hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm trong phòng đầu tư;

c) Khi ao ước sửa đổi hoặc rút làm hồ sơ dựsơ tuyển sẽ nộp, nhà đầu tư chi tiêu phải bao gồm văn bạn dạng đề nghị nhờ cất hộ đến mặt mời thầu. Bênmời thầu chỉ thuận tình việc sửa đổi hoặc rút làm hồ sơ dự sơ tuyển của phòng đầu tưnếu cảm nhận văn bản đề nghị trước thờiđiểm đóng góp thầu;

d) mặt mời thầu phải tiếp nhận hồ sơdự sơ tuyển chọn của tất cả các nhà đầu tư nộp làm hồ sơ dự sơ tuyển chọn trước thời điểmđóng thầu, kể cả trường phù hợp nhà chi tiêu tham dự thầu chưa mua hoặc không nhận hồsơ mời sơ tuyển trực tiếp từ mặt mời thầu. Trường hòa hợp chưa download hồ sơ mời sơtuyển thì nhà chi tiêu phải trả cho mặt mời thầu một số tiền bằng giá cả hồsơ mời sơ tuyển trước khi hồ sơ dự sơ tuyển được tiếp nhận.

2. Mở thầu:

Hồ sơ dự sơ tuyển nộp theo thời gianvà vị trí quy định trong hồ sơ mời sơ tuyển sẽ tiến hành mở công khai và bắt đầungay trong khoảng 01 giờ, tính từ lúc thời điểm đóng thầu. Câu hỏi mở làm hồ sơ dự sơ tuyểnphải được ghi thành biên phiên bản và biên bạn dạng mở thầu yêu cầu được gửi cho các nhà đầutư nộp làm hồ sơ dự sơ tuyển. Hồ sơ dự sơ tuyển chọn được gửi mang lại sau thời điểm đóngthầu sẽ không còn được mở, chưa hợp lệ và bị loại.

Điều 22. Đánh giá hồsơ dự sơ tuyển

1. Việc reviews hồ sơ dự sơ tuyểnthực hiện nay theo tiêu chuẩn đánh giá giải pháp trong làm hồ sơ mời sơ tuyển. Hồ sơ dựsơ tuyển của nhà đầu tư có số điểm được đánh giá không thấp rộng mức điểm yêucầu tối thiểu được đưa vào danh sách ngắn; hồ sơ dự sơ tuyển chọn của nhà đầu tư cósố điểm cao nhất được xếp trang bị nhất; trường hợp có tương đối nhiều hơn 03 nhà đầu tư chi tiêu đápứng yêu mong thì lựa chọn tối thiểu 03 và buổi tối đa 05 nhà đầu tư xếp hạng cao nhấtvào danh sách ngắn.

2. Nắm rõ hồ sơ dự sơ tuyển:

a) sau thời điểm mở thầu, nhà đầu tư cótrách nhiệm nắm rõ hồ sơ dự sơ tuyển theo yêu cầu của bên mời thầu. Trường hợphồ sơ dự sơ tuyển của nhà chi tiêu thiếu tài liệu chứng minh tư bí quyết hợp lệ, nănglực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu ước nhà chi tiêu làm rõ, bổ sung tài liệuđể minh chứng tư biện pháp hợp lệ, năng lượng và gớm nghiệm;

b) ngôi trường hợpsau khi đóng góp thầu, nếu như nhà đầu tư chi tiêu phát hiện tại hồ sơ dự sơ tuyển thiếu tài liệuchứng minh tư bí quyết hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm tay nghề thì nhà đầu tư được phép gửitài liệu đến mặt mời thầu để làm rõ. Mặt mời thầu có nhiệm vụ tiếp nhậnnhững tài liệu làm rõ của nhà chi tiêu để coi xét, đánh giá; những tài liệu bổsung, nắm rõ về tư bí quyết hợp lệ, năng lực và gớm nghiệm được đánh giá như 1 phần củahồ sơ dự sơ tuyển;

c) bài toán làmrõ hồ sơ dự sơ tuyển chỉ được thực hiện giữa mặt mời thầu cùng nhà đầu tư có hồsơ dự sơ tuyển rất cần phải làm rõ. Nội dung làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển cần thể hiệnbằng văn phiên bản và được bên mời thầu bảo quản như 1 phần của làm hồ sơ dự sơ tuyển.Việc làm rõ phải bảo vệ nguyên tắc không làm vắt đổi bản chất của công ty đầu tưtham dự thầu.

Điều 23. Trình, thẩmđịnh, phê duyệt tác dụng sơ tuyển và công khai danh sách ngắn

1. Bên trên cơ sở report kết quả đánh giáhồ sơ dự sơ tuyển, mặt mời thầu trình phê duyệt kết quả sơ tuyển, trong số đó nêurõ ý kiến của mặt mời thầu về các nội dung đánh giá của tổ chuyên gia.

2. Công dụng sơ tuyển đề xuất được thẩmđịnh theo phương pháp tại khoản 2 Điều76 Nghị định này trước khi phê duyệt.

3. Trong trường vừa lòng chỉ có một đơn vị đầutư đk và đáp ứng yêu ước của làm hồ sơ mời sơ tuyển chọn hoặc chỉ tất cả một bên đầu tưtrúng sơ tuyển, cơ sở nhà nước tất cả thẩm quyền giao mặt mời thầu tiến hành cácthủ tục để thông tin gia hạn về việc thường xuyên nhận làm hồ sơ dự sơ tuyển trong thờihạn 20 ngày (kể từ ngày thông báo).

4. Sau thời điểm gia hạn, trường phù hợp khôngcó thêm nhà đầu tư chi tiêu nộp làm hồ sơ dự sơ tuyển hoặc tất cả các nhà đầu tư mới nộp hồsơ dự sơ tuyển chọn không thỏa mãn nhu cầu yêu mong của hồ sơ mời sơ tuyển, bên mời thầu báocáo người có thẩm quyền ra quyết định xử lý theo 1 trong những hai cách như sau:

a) ra quyết định áp dụng hiệ tượng chỉđịnh thầu theo khí cụ tại điểm a khoản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • App xóa nhăn quần áo

 • Tác hại của gừng ngâm giấm

 • Gái tây ở hồ chí minh

 • Hồ huỳnh duy lừa đảo

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.