Kiến Thức Toán Lớp 4

Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Công thức, Định nghĩa Toán, Lí, HóaĐường thẳngHình tam giácCác trường thích hợp tam giác bởi nhauHình thangHình bình hànhHình thoiHình chữ nhật

Tổng hợp kỹ năng cơ bản Toán lớp 4 học kì 1, học tập kì 2 đưa ra tiết

Tải xuống

SỐ TỰ NHIÊN

1. Số cùng chữ số

- sử dụng 10 chữ số nhằm viết số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

● tất cả 10 số có một chữ số (từ 0 mang đến 9)

● có 90 số có 2 chữ số (từ 10 mang đến 99)

● gồm 900 số có 3 chữ số (từ 100 mang lại 999)

● tất cả 9000 số có 4 chữ số (từ 1000 cho 9999)

- Số từ nhiên nhỏ dại nhất là số 0. Không có số tự nhiên và thoải mái lớn nhất.

Bạn đang xem: Kiến thức toán lớp 4

- nhị số từ nhiên thường xuyên hơn (kém) nhau một 1-1 vị.

- những số bao gồm chữ số tận thuộc là 0, 2, 4, 6, 8 điện thoại tư vấn là số chẵn. Nhì số chẵn liên tiếp hơn kém nhau 2 đối kháng vị.

- những số gồm chữ số tận thuộc là 1, 3, 5, 7, 9 điện thoại tư vấn là số lẻ. Hai số lẻ liên tục hơn nhát nhau 2 đối kháng vị.

2. Hàng và lớp

* Lớp nghìn

Số

Lớp nghìn

Lớp đối kháng vị

Trăm nghìn

Chục nghìn

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

567

5

6

7

34 567

3

4

5

6

7

234 567

2

3

4

5

6

7

Hàng đối chọi vị, hàng chục, hàng nghìn hợp thành lớp 1-1 vị.

Hàng nghìn, hàng trăm nghìn, hàng nghìn hợp thành lớp nghìn.

3. Triệu và lớp triệu

Số

Lớp triệu

Lớp nghìn

Lớp solo vị

Trăm triệu

Chục triệu

Triệu

Trăm nghìn

Chục nghìn

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

123 456 789

1

2

3

4

5

6

7

8

9

BIỂU THỨC

A. Những loại biểu thức thường xuyên gặp

1. Biểu thức có chứa một chữ

Ví dụ: 3 + a là biểu thức gồm chứa một chữ

+ giả dụ a = 1 thì 3 + a = 3 + 1 = 4; 4 là cực hiếm của biểu thức 3 + a

+ nếu a = 2 thì 3 + a = 3 + 2 = 5; 5 là quý hiếm của biểu thức 3 + a

+ nếu a = 3 thì 3 + a = 3 + 3 = 6; 6 là giá trị của biểu thức 3 + a

2. Biểu thức bao gồm chứa nhị chữ

Ví dụ: a + b là biểu thức có chứa nhị chữ

+ trường hợp a = 3 với b = 2 thì a + b = 3 + 2 = 5; 5 là cực hiếm của biểu thức a + b

+ ví như a = 4 với b = 0 thì a + b = 4 + 0 = 4; 4 là quý giá của biểu thức a + b

+ nếu a = 0 cùng b = 1 thì a + b = 0 + 1 = 1; 1 là giá trị của biểu thức a + b

Mỗi lần thế chữ số bằng số ta tính được một quý giá của biểu thức a + b.

3. Biểu thức gồm chứa bố chữ

Ví dụ: a + b + c là biểu thức có chứa cha chữ

+ trường hợp a = 2, b = 3 và c = 4 thì a + b + c = 2 + 3 + 4 = 5 + 4 = 9

+ ví như a = 5, b = 1 cùng c = 0 thì a + b + c = 5 + 1 + 0 = 6 + 0 = 6

+ ví như a = 1, b = 0 với c = 2 thì a + b + c = 1 + 0 + 2 = 1 + 2 = 3

B. Phương pháp tính giá trị của biểu thức

1. Biểu thức không tồn tại dấu ngoặc solo chỉ tất cả phép cộng và phép trừ (hoặc chỉ gồm phép nhân cùng phép chia) thì ta tiến hành các phép tính theo sản phẩm công nghệ tự từ trái sang trọng phải.

Ví dụ:

a) 542 + 123 – 79 = 665 – 79 = 586

b) 482 × 2 : 4 = 964 : 4 = 241

2. Biểu thức không tồn tại dấu ngoặc đơn, có những phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách thì ta tiến hành các phép tính nhân, phân tách trước rồi thực hiện các phép tính cùng trừ sau.

Ví dụ: 27 : 3 - 4 × 2 = 9 - 8 = 1

3. Biểu thức có dấu ngoặc đối chọi thì ta triển khai các phép tính trong ngoặc 1-1 trước, những phép tính quanh đó dấu ngoặc đối kháng sau.

Ví dụ: 25 × (21 + 120) = 25 × 141 = 3525

BỐN PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN

A. PHÉP CỘNG

1. đặc điểm giao hoán

a + b = b + a

Ví dụ: 2 + 3 = 3 + 2

2. Tính chất phối hợp của phép cộng

(a + b) + c = a + (b + c)

Ví dụ: (2 + 3) + 4 = 2 + (3 + 4)

3. Cùng với 0

0 + a = a + 0 = a

Ví dụ: 0 + 9 = 9 + 0

Nhận xét:

+ vào một tổng có số lượng các số hạng lẻ là lẻ thì tổng đó là một vài lẻ.

+ trong một tổng có số lượng các số hạng lẻ là chẵn thì tổng đó là một số chẵn.

+ Tổng của các số chẵn là một trong những chẵn.

+ Tổng của một số lẻ và một số chẵn là một số trong những lẻ.

+ Tổng của nhị số tự nhiên liên tục là một số lẻ.

B. PHÉP TRỪ

1. a - (b + c) = (a - c) - b = (a - b) - c

2. Nếu số bị trừ với số trừ cùng tăng (hoặc giảm) n đơn vị chức năng thì hiệu của chúng không đổi.

3. Nếu số bị trừ được gấp lên n lần và không thay đổi số trừ thì hiệu được tăng thêm một số trong những đúng bằng (n - 1) lần số bị trừ (n > 1).

4. Nếu số bị trừ giữ nguyên, số trừ được vội lên n lần thì hiệu bị giảm sút (n - 1) lần số trừ (n > 1).

5. Nếu số bị trừ được tăng lên n 1-1 vị, số trừ giữ nguyên thì hiệu tạo thêm n đối chọi vị.

6. Nếu số bị trừ tăng thêm n đối chọi vị, số trừ giữ nguyên thì hiệu giảm sút n solo vị.

C. PHÉP NHÂN

1. Tính hóa học giao hoán

a × b = b × a

Ví dụ: 2 × 3 = 3 × 2

2. Tính chất kết hợp

a × (b × c) = (a × b) × c

Ví dụ: 2 × (3 × 4) = (2 × 3) × 4

3. Nhân cùng với 0

a × 0 = 0 × a = 0

Ví dụ: 2 × 0 = 0 × 2 = 0

4. Nhân cùng với 1

a × 1 = 1 × a = a

Ví dụ: 4 × 1 = 1 × 4 = 4

5. Tính chất triển lẵm của phép nhân với phép cộng

a × (b + c) = a × b + a × c

Ví dụ: 3 × (2 + 3) = 3 × 2 + 3 × 3

6. đặc thù phân phối của phép nhân với phép trừ

a × (b - c) = a × b - a × c

Ví dụ: 6 × (9 – 3) = 6 × 9 – 6 × 3

7. trong một tích ví như một quá số được cấp lên n lần đồng thời gồm một vượt số không giống bị giảm đi n lần thì tích không cụ đổi.

8. trong một tích tất cả một thừa số được gấp lên n lần, những thừa số còn lại không thay đổi thì tích được vội lên n lần và ngược lại nếu trong một tích bao gồm một thừa số bị giảm xuống n lần, các thừa số còn lại không thay đổi thì tích cũng bị giảm đi n lần. (n > 0)

9.  Trong một tích, giả dụ một thừa số được vội vàng lên n lần, mặt khác một thừa số được gấp lên m lần thì tích được vội lên (m × n) lần. Ngược lại nếu vào một tích một quá số bị giảm đi m lần, một quá số bị giảm xuống n lần thì tích bị giảm sút (m × n) lần (m cùng n không giống 0).

10. Vào một tích, ví như một vượt số được tăng lên a solo vị, những thừa số còn lại không thay đổi thì tích được tăng lên a lần tích những thừa số còn lại.

11.

Xem thêm: Tân Thiện Nữ U Hồn: Tình Nhân Gian 2020 Full Hd Vietsub, Tân Thiện Nữ U Hồn

vào một tích, ví như có ít nhất một vượt số chẵn thì tích kia chẵn.

12. Trong một tích, nếu như có ít nhất một vượt số tròn chục hoặc tối thiểu một vượt số gồm tận cùng là 5 cùng có tối thiểu một vượt số chẵn thì tích có tận cùng là 0.

13. Trong một tích những thừa số phần đông lẻ cùng có ít nhất một thừa số có tận cùng là 5 thì tích bao gồm tận thuộc là 5.

D. PHÉP CHIA

1.  a : (b × c) = a : b : c = a : c : b (b, c > 0)

2.  0 : a = 0 (a > 0)

3.  a : c - b : c = ( a - b) : c (c > 0)

4. a : c + b : c = (a + b) : c (c > 0)

5.  Trong phép chia, ví như số bị chia tăng thêm (giảm đi) n lần (n > 0) bên cạnh đó số chia giữ nguyên thì yêu thương cũng tạo thêm (giảm đi) n lần.

6.  Trong một phép chia, nếu như tăng số phân tách lên n lần (n > 0) đôi khi số bị chia không thay đổi thì thương giảm sút n lần cùng ngược lại.

7. trong một phép chia, giả dụ cả số bị phân chia và số chia hầu như cùng gấp (giảm) n lần (n > 0) thì yêu mến không cụ đổi.

8. vào một phép chia có dư, trường hợp số bị phân chia và số chia cùng được vội vàng (giảm) n lần (n > 0) thì số dư cũng được gấp (giảm) n lần.

DÃY SỐ

1. Đối với số thoải mái và tự nhiên liên tiếp

a) dãy số tự nhiên và thoải mái liên tiếp bước đầu là số chẵn dứt là số lẻ hoặc bắt đầu là số lẻ và dứt bằng số chẵn thì con số số chẵn bằng số lượng số lẻ.

b) dãy số tự nhiên liên tiếp ban đầu bằng số chẵn và hoàn thành bằng số chẵn thì số lượng số chẵn nhiều hơn thế số lượng số lẻ là 1.

c) hàng số tự nhiên và thoải mái liên tiếp bước đầu bằng số lẻ và hoàn thành bằng số lẻ thì số lượng số lẻ nhiều hơn nữa số lượng số chẵn là 1.

2. Một số quy lý lẽ của dãy số thường gặp

a) từng số hạng (kể trường đoản cú số hạng đồ vật 2) thông qua số hạng đứng tức tốc trước nó cùng hoặc trừ một trong những tự nhiên.

Ví dụ: 2, 5, 8, 11, …

Dãy số trên được viết theo quy luật: Số hạng đứng lập tức sau bằng số hạng đứng ngay tắp lự trước cộng với 3.

b) từng số hạng (kể từ số hạng vật dụng 2) thông qua số hạng đứng tức tốc trước nó nhân hoặc chia một trong những tự nhiên.

Ví dụ: 1024, 512, 256, 128, …

Dãy số bên trên được viết theo quy luật: Số hạng đứng tức thì sau thông qua số hạng đứng ngay thức thì trước chia cho 2.

c) mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ 3) bởi tổng nhì số hạng đứng liền trước nó.

Ví dụ: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,…

Dãy số được viết theo quy luật: từ bỏ số hạng sản phẩm ba, số hạng đứng sau bởi tổng hai số hạng đứng ngay tức thì trước nó (3 = 2 + 1, 5 = 3 + 2, 8 = 5 + 3, ….)

3. Hàng số bí quyết đều

*) kiếm tìm số số hạng của dãy số phương pháp đều

Số số hạng = (Số cuối – Số đầu) : khoảng cách giữa nhị số hạng thường xuyên + 1

Ví dụ. search số số hạng của dãy số: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, …, 94, 97, 100

Bài giải

Số số hạng của hàng số đã mang đến là:

(100 – 1) : 3 + 1 = 34 (số hạng)

Đáp số: 34 số hạng

*) Tính tổng của hàng số biện pháp đều

Tổng = (Số đầu + Số cuối) × Số số hạng : 2

Ví dụ. Tính tổng của dãy số: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, …, 94, 97, 100

Bài giải

Số số hạng của hàng số trên là: 34 số hạng

Tổng của dãy số bên trên là:

(100 + 1) × 34 : 2 = 1717

Đáp số: 1717

DẤU HIỆU phân tách HẾT

1. Tín hiệu chia hết cho 2

Các số tất cả chữ số tận thuộc là 0, 2, 4, 6, 8 thì phân chia hết cho 2.

Ví dụ:

12, 14, 16, 18 là đa số số chia hết cho 2 vì gồm chữ số tận cùng là 2, 4, 6, 8

11, 13, 15, 17 là số đông số không chia hết đến 2 vì gồm chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7

- Số chia hết đến 2 là số chẵn.

- Số không phân chia hết cho 2 là số lẻ.

2. Tín hiệu chia hết đến 5

Các số gồm chữ số tận thuộc là 0 hoặc 5 thì chia hết đến 5.

Ví dụ:

945, 3000 là phần đa số chia hết mang đến 5 do số đó có chữ số tận cùng lần lượt là 5, 0

10, 25 là đều số phân tách hết cho 5 vì những số đó có tận cùng là 0, 5

3. Tín hiệu chia hết đến 9

Các số tất cả tổng các chữ số phân chia hết cho 9 thì chia hết mang lại 9.

Các số có tổng các chữ số không chia hết mang lại 9 thì không chia hết đến 9.

Ví dụ:

a) 657 : 9 = 73

Ta có:

6 + 5 + 7 = 18

18 : 9 = 2

b) 451 : 9 = 50 (dư 1)

Ta có:

4 + 5 + 1 = 10

10 : 9 = 1 (dư 1)

4. Tín hiệu chia hết mang lại 3

Các số bao gồm tổng những chữ số phân chia hết mang lại 3 thì phân chia hết mang lại 3.

Các số tất cả tổng các chữ số không phân tách hết mang đến 3 thì không phân chia hết mang đến 3.

Ví dụ:

a) 63 : 3 = 21

Ta có:

6 + 3 = 9

9 : 3 = 3

b) 125 : 3 = 41 (dư 2)

Ta có:

1 + 2 + 5 = 8

8 : 3 = 2 (dư 2)

CẤU TẠO SỐ

Sử dụng kết cấu số:

*

Ví dụ: cho số tất cả 2 chữ số, nếu đem tổng các chữ số cùng với tích những chữ số của số đã mang lại thì bởi chính số đó. Kiếm tìm chữ số hàng đơn vị của số vẫn cho.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Vé concert bts giá bao nhiều tiền việt nam

 • Anh da den chơi gái nhat

 • Vải chéo là vải gì

 • Sung nếp và sung tẻ

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.