Gặp là phang ngang là táng
Trailer
vs
Tải game

TỔNG HỢP SỰ KIỆN NHẬN CODE

Kem Dâu xin gửi các Chúa Công các sự kiện nhận code: 

1. Sự kiện khai mở landing: https://bit.ly/2ZJHMck

2.  Điểm danh group: https://bit.ly/3fTAW9B

3. Vote App 5 sao: https://bit.ly/2Eg9xAT

4. Chấm nhận code: https://bit.ly/3huJEvu

5. Loan tin ra mắt: https://bit.ly/2BzHcV6

6. Sự kiện Vote App 2: https://bit.ly/3fdXlgT

Chúc các Chúa Công có những phú giây giải trí tuyệt vời cùng 3Q Bá Vương