Gặp là phang ngang là táng
Trailer
vs
Tải game

[HƯỚNG DẪN] HỆ THỐNG VIP 3Q BÁ VƯƠNG

Kính thưa các Chúa Công!

Kem Dâu xin được giới thiệu đến các Chúa Công Hệ Thống Cấp VIP và Những Ưu Đãi Cấp VIP đặc biệt có trong 3Q Bá Vương

Khi điểm VIP của người chơi đạt số lượng nhất định, hoặc khi thông qua sự kiện ingame (Quà sôi nổi) nhận điểm VIP, sẽ tăng cấp VIP. Từ đó nhận quà, quyền VIP tương ứng và hiệu quả quyền tăng thuộc tính nhiệm vụ.

Sự kiện nổi bật

Game