ĐẠI VIỆT SỬ KÍ TOÀN THƯ

*

*

English


Lời dẫn
*

大 越 史 記 全 書Đại Việt Sử ký Toàn ThưBản in Nội những quan bảnMỘC BẢN KHẮC NĂM CHÍNH HOÀ THỨ 18 (1697)

*

Phiên bạn dạng Alpha

Thiết kế và thực hiện Văn chống Nôm na (Hà Nội):Tô Trọng Ðức, Vũ Xuân Lương, Lê Văn Cường, Lương Thị Hạnh, và Ngô Thanh GiangChỉ đạo: John Balaban, Ngô Thanh Nhàn, và Ngô Trung Việt

*

Đại Việt Sử ký Toàn Thư

Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên... Biên soạn thảo (1272 - 1697).Viện kỹ thuật Xã Hội việt nam dịch (1985 - 1992).Nhà xuất bạn dạng Khoa học Xã Hội (Hà Nội) ấn hành (1993).

Bạn đang xem: Đại việt sử kí toàn thư

TÁC GIẢ - VĂN BẢN - TÁC PHẨM

PHAN HUY LÊ

Bộ Đại Việt sử ký kết toàn thư còn lại đến thời buổi này là một cỗ Quốc sử lớn, có giá trị, lần trước tiên được xung khắc in toàn cục và công bố vào năm Đinh Sửu, niên hiệu bao gồm Hoà đồ vật 18, triều Lê Hy Tông, tức năm 1697. Trong lời tựa của lần xuất bản đó - hotline là Tựa Đại Việt sử ký kết tục biên - nhóm soạn đứng đầu là Tham tụng, Hình cỗ thượng thư tri Trung thư giám Lê Hy, cho biết bộ Quốc sử này là kết quả của một quy trình biên soạn, tu bổ trải qua nhiều đời: "Nước Việt ta, sử ký các đời do các tiên hiền hậu Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên tạo sự trước, Ngô Sĩ Liên, Vũ Quỳnh biên soạn tiếp sau, cho đời Lê Huyền Tông (1663 - 1671) sai bầy tể thần Phạm Công Trứ xem thêm sử cũ như sử ký kết ngoại kỷ, bản kỷ toàn thư, bản kỷ thực lục phần đông y theo danh lệ của những sử trước, lại tham xét soạn từ quốc triều Trang Tông Dụ nhà vua (1533 - 1548) "sai đàn khảo thần khảo gắn thêm sử cũ, chỗ nào sai thì sửa lại, nơi nào đúng thì chép mang Lại sưu tầm sự tích cũ, tham khảo các dã sử, loại biên, tự Huyền Tông Mục Hoàng Đế năm Đức Nguyên thứ 2 (1675), tất cả sự thực trong 13 năm, cũng gọi là phiên bản kỷ tục biên. Sách có tác dụng xong, dâng lên ngự lãm, bèn không đúng thợ xung khắc in, ban ba trong thiên hạ" (Quyển thủ, Đại Việt sử ký tục biên tự, 1b - 3b).

Như vậy, cỗ Đại Việt sử cam kết toàn thư là 1 trong những công trình tập đại thành nhiều cỗ sử bởi nhiều đơn vị sử học của những đời biên soạn, trường đoản cú Lê Văn Hưu đời Trần, qua Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên, Vũ Quỳnh đời Lê sơ, mang lại Phạm Công Trứ, Lê Hy đời Lê Trung hưng, cùng đông đảo người tập sự với họ. Theo bạn dạng in từ bỏ ván xung khắc năm chủ yếu Hoà 18 (1697) sở hữu danh hiệu bạn dạng in Nội các quan bạn dạng - từ bỏ đây call tắt là phiên bản Chính Hoà - cỗ sử này bao gồm quyển thủ 24 quyển, ghi chép một cách khối hệ thống lịch sử dân tộc bản địa từ chúng ta Hồng Bàng cho năm 1675.

Bố cục của cục sử như sau:

Quyển thủ: gồm các Lời tựa của Lê Hy, Phạm Công Trứ, Ngô Sĩ Liên, Biểu dâng sách của Ngô Sĩ Liên, Phàm lệ, Kỷ niên mục lục và bài Việt giám thông khảo tổng luận của Lê Trung.

Xem thêm: ” Kẻ Bán Đứng Lương Tâm By Doanhdoanh Le, Kẻ Bán Đứng Lương Tâm (2004

Ngoại kỷ: bao gồm 5 quyển, từ họ Hồng Bàng đến những Sứ quân.

Quyển 1: kỷ bọn họ Hồng Bàng, kỷ chúng ta ThụcQuyển 2: kỷ họ TriệuQuyển 3: kỷ trực thuộc Tây Hán, kỷ Trưng bạn nữ Vương, kỷ ở trong Đông Hán, kỷ Sĩ VươngQuyển 4: kỷ nằm trong Ngô-Tấn-Tống-Tề-Lương, kỷ chi phí Lý kỷ Triệu Việt vương, kỷ Hậu lýQuyển 5: kỷ nằm trong Tùy - Đường, cam kết họ Ngô

Bản kỷ: có 19 quyển, tự triều đình mang đến năm 1675.

Quyển 1: kỷ đơn vị Đinh, kỷ công ty LêQuyển 2: kỷ công ty Lý: Thái Tổ, Thái TôngQuyển 3: Thánh Tông, Nhân TôngQuyển 4: Anh Tông, Cao Tông, Huệ Tông, Chiêu HoàngQuyền 5: kỷ đơn vị Trần, Thái Tông, Thánh Tông, Nhân TôngQuyển 6: Anh Tông, Minh TôngQuyển 7: Hiến Tông, Dụ Tông, Nghệ Tông, Duệ TôngQuyển 8: phế truất Đế, Thuận Tông, thiếu hụt Đế, hồ nước Quý Ly, hồ Hán ThươngQuyển 9: kỷ Hậu Trần, kỷ trực thuộc MinhQuyển 10: kỷ Lê Hoàng Triều: Thái TổQuyển 11: Thái Tông, Nhân TôngQuyển 12: Thánh Tông (thượng)Quyển 13: Thánh Tông (hạ)Quyển 14: Hiến Tông, Túc Tông, Uy MụcQuyển 15: Tương Dực, Đà Vương, Cung Hoàng, Mạc Đăng Dung, Mạc Đăng KhanhQuyển 16: Trang Tông, Trung Tông, Anh Tông, Mạc Đăng Doanh đến Mạc Mậu HợpQuyển 17: cầm Tông, Mạc Mậu HợpQuyển 18: Kính Tông, Chân Tông, Thần TôngQuyển 19: Huyền Tông, Gia Tông

19 quyển bản kỷ lại chia thành 3 phần:

Bản kỷ toàn thư: từ bỏ quyền 1 đến quyển 10Bản kỷ thực lục: tự quyển 11 mang đến quyển 15Bản kỷ tục biên: tự quyển 16 mang đến quyển 19

Bộ Đại Việt sử cam kết toàn thư với bố cục tổng quan như trên đã làm được hoàn thành, tự khắc in và công bố vào năm 1697.

Một vụ việc khoa học tập được đưa ra là quy trình biên soạn tự Lê Văn Hưu mang đến Lê Hy diễn ra như nắm nào, những ai đã tham gia vào dự án công trình đó, góp sức của mọi cá nhân (hay từng nhóm) như thế nào và để lại dấu ấn gì trong cỗ quốc sử sót lại đến ngày nay?

Muốn giải đáp sự việc trên, chúng ta hãy lấy cỗ Đại Việt sử ký toàn thư đời thiết yếu Hoà làm các đại lý và ngược loại thời gian, nghiên cứu và phân tích những cỗ sử tiền thân của nó, bắt đầu từ Đại Việt sử ký của Lê Văn Hưu đời Trần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • App xóa nhăn quần áo

  • Tác hại của gừng ngâm giấm

  • Gái tây ở hồ chí minh

  • Hồ huỳnh duy lừa đảo

  • x