BÀI TẬP TỪ LOẠI TIẾNG ANH 9

... leaders at Yalta in 194 5. HISTORY 89- You should go on a diet. You're a bit ____________. WEIGH 90 -The car is a complete write-off. It is quite ______________. REPAIR 91 -That little boy has ... dressed beautifully. (TEND) 97 -___________________ TV is available now. (interact) 98 -The ________________ between this computer and the others is good. (interact) 99 -The ___________________ of ... boy has a _____________ of cakes. MOUTH 92 -The Saigon Giai Phong is a ____________ newspaper. DAY 93 -She is from Tel Aviv. She is ____________. ISRAEL 94 -Mary looks ____________ about something....

Bạn đang xem: Bài tập từ loại tiếng anh 9


*

... washed over B. washed away C. washed down D. made in Hãy xác định một lỗi sai trong số các từ/ cụm từ được gạch dưới chân ở mỗi câu sau. Page 13Grade 1282. Many species of animals are in danger ... confusing C. confusion D. confuses 89. The weather was so……… that all the sight seeing trips were canceledA. pleasing B. pleasant C. pleased D. unpleasant 90 . Our health is being ……….by air pollutionA. ... dangerous B. dangerously C. danger D. endangered 91 . Those boxes contain dangerous………… A. chemistry B. chemiscals C. chemiscally D. chemist 92 . My son has given a great deal of………to his future...
*

... learned English for three years .TrườngTHCS: Họ và tên: Lớp: THI KIỂM TRA HỌC KỲ I (2012-2013)MÔN : TIẾNG ANH 9 Thời gian làm bài 45 phútChữ ký giám thị ĐiểmI Choose the best answer: (3 ... …………………. Năm học: 2012 - 2013 Lớp: Môn: Anh Khối : 9 Họ và Tên: (Thời gian 20 phút không kể phát đề)Điểm Lời phê Giám thị 1 Giám thị 2 Giám khảo 1 Giám khảo 2 9 154. A. for 5. C. to read 6. ... PHÒNG GIÁO DỤC ………………. Đề kiểm tra học kỳ I Trường THCS …………………. Năm học: 2012 - 2013 Lớp: Môn: Anh Khối : 9 Họ và Tên:(Thời gian 25 phút, không kể phát đề) Điểm Lời phê Giám thị 1 Giám thị...
*

... spills from ships. A ship has an accident and oil leaks from the vessel. This not only3BÀI ĐỌC ÔN TIẾNG ANH 9 THAM KHẢO HKIII . Read the text carefully , then complete it with the words provided ... struck broke On January 17, 199 5, a strong earthquake (1)……….below Awaji Island across the bay from Kobe . It was t he most deadly (2)……………. to hit Japan since 192 3 . The quake(3)……… ………buildings ... America, for example, household lighting accounts… (8)…… 10% to 15% of the electric bill, …… (9) ………this amount can be reduced by replacing an ordinary 100-watt light bulb with an energy-saving...
*

... thời gian (yesterday, ago, last……, in the past, in 199 0) Ex: - My father bought this house 10 years ago. - Mr. Nam worked here in 199 9. Optional English 10 (Basic) Leâ Ngoïc ThaïchOptional ... Roman(7) Roman(7) Roman(7) Roman (8) family(8) family(8) family(8) family (9) worry (9) worry (9) worry (9) worry (10) helpful(10) helpful(10) helpful(10) helpful (11) newcomers(11) ... SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP TRƯỜNG THPT THỐNG LINH  BÀI TẬP TỰ CHỌN TIẾNG ANH 10 (CB) (HỌC KÌ I) Biên soạn: LÊ NGỌC THẠCH TÀI LIỆU LƯU...
*

... homework in 43 96 - My grandparents were the early pioneers. 97 - He found the figures the papers on his desk. 98 - George really goes in tennis. It's his favourite sports. 99 - Could you supply ... lake.88- He was driving 90 km an hour. 89- The building is located the corner of 5th and Elm. 90 - Wait for me. Please don't go me . 91 - Keep away those electrical wires. 92 - You are welcome ... chọn học sinh giỏi Trực Ninh Năm học : 2004 - 2005Đề chính thức Môn thi : Tiếng Anh lớp 6 143 Thời gian làm bài : 90 minutes144 ( Không kể thời gian giao đề )145 ( Thí sinh làm ra tờ giấy...
... ’6. Must you so soon ? It s only 9 o clock. - Can t you ’ ’ ’7. It was so late that nothing could be done. - It was too 8. That meal was excellent ! - What 9.

Xem thêm: Top 6 Cushion Kiềm Dầu Cho Da Mụn Tốt Và An Toàn Nhất Cực Chi Tiết

I didn t arrive in time to see ... error.6. Can t you go a bit later? It s only 9 o clock.’ ’ ’7. It was too late for anything to be done ( to do anything )8. What an excellent meal it was ! 9. I wasn t early enough to see her.’10. ... not worth living to make her change her mind. - There–s _______________________________________ 9. The days get colder and colder. - Each day _______________________________________10. If I take...
... made8. When I was a child I_________ violin.a. was playing b. am playing c. play d. played 9. In the 199 0s, the sale of jeans stopped_____________.a. to grow b. growing c. grow d. to be grown10. ... 1 492 America……………………………………………………………………………4. Workers repair the roof of my school. The roof………………………………………………………1/ …she had many …2/ …she were here.3/ …was discovered by Christopher in 1 492 4/ ... largest country.2. F → Ottawa is the capital of Canada.3. T4. F → The population of Canada is 31, 592 ,805.5. T IV.Writing: 1) Complete the sentences: ( 1.5Ms)  (0.5 x 3 )1. I arrived at Ha Noi...
... ……………………Trường THCS:…………………………Họ và tên:………………………………. Lớp: 9 .THI HỌC KỲ INĂM HỌC : 2013 – 2014Môn thi : ANH VĂN - LỚP 9 Thời gian làm bài : 45 phútĐIỂMI/ Choose the word that has the underlined ... communication – spending – convenient- viewers – popular – major - channel 8ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 9 HKI 2013-2014I. Complete these sentences (1m):1. If you want to pass your exam, you ... (1) _______ (to work) in Taiwan as a businessman and (2) ______ (to meet) my mother there. In 199 8, my family (3) ________(to move) to Australia. When we (4) ______ (to arrive) Melbourn, I didn’t...
... your pronunciation?3ÔN THI HỌC KÌ 1 LỚP 9 MÔN TIẾNG ANH NĂM 2013Thời gian làm bài 45 phút- ĐỀ SỐ 1 I. Tìm 4 từ có phần gạch chân được phát là /d/ trong các từ sau washed cleaned played wanted ... 3/ (Students answer) (0,5m) School: Name: Class: 9/ ENGLISH 9 MARKSI.Đọc đoạn văn rồi làm bài tập bên dưới: (2.5pts)A.Dùng 1 từ đã cho trong khungđiền vào chỗ trống:(1.5đ) friendship ... field by farmers- Rice has been grown in the field by farmers. Đề thi học kì 1 lớp 9 môn tiếng Anh Thời gian làm bài 45 phút- ĐỀ SỐ 2Question1: Listen then fill in the missing information and...
Từ khóa: bai tap tu loai tieng anh lop 8bài tập từ vựng tiếng anh lớp 9 unit 9 disasterbài tập tự luận tiếng anh lớp 9bài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 12 with keybài tập bổ trợ tiếng anh lớp 7 with keybài tập từ loại tiếng anh nâng cao lớp 9bài tập từ loại tiếng anh 9bài tập chia thì tiếng anh lớp 9bài tập từ vựng tiếng anh lớp 6làm bài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 9bài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 9bài tập ôn thi tiếng anh lớp 9sách bài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 9bài tập tham khảo tiếng anh lớp 9bài tập luyện thi tiếng anh lớp 9Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • App xóa nhăn quần áo

 • Gái tây ở hồ chí minh

 • Gái goi vinh nghe an

 • Vé concert bts giá bao nhiều tiền việt nam

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.