Bài Tập Toán Lớp 4 Học Kỳ 2

Tài liệu liên quan

tải Đề cương ôn thi học tập kỳ II môn giờ Anh lớp 10 THPT đường chu văn an - Đề cưng cửng ôn tập học tập kì 2 giờ Anh có bài xích tập và đáp án
cài Đề cưng cửng ôn thi học tập kỳ II môn giờ Anh lớp 10 THPT chu văn an - Đề cương cứng ôn tập học tập kì 2 tiếng đồng hồ Anh có bài xích tập và lời giải 13 201 1
cài Đề cương cứng ôn thi học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 11 trường trung học phổ thông Thuận Thành 3, bắc ninh năm học năm nhâm thìn - 2017 - bài xích ôn tập học kỳ 2 môn giờ đồng hồ Anh 11
sở hữu Đề cưng cửng ôn thi học tập kỳ 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 11 trường trung học phổ thông Thuận Thành 3, tỉnh bắc ninh năm học năm 2016 - 2017 - bài xích ôn tập học tập kỳ 2 môn giờ Anh 11 8 60 0
mua Đề cương cứng ôn thi học tập kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 9 năm học 2015 - 2016 - Đề cương cứng ôn tập môn giờ Anh lớp 9 học tập kỳ 2 bao gồm đáp án
download Đề cưng cửng ôn thi học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 9 năm học năm ngoái - năm 2016 - Đề cưng cửng ôn tập môn giờ Anh lớp 9 học kỳ 2 có đáp án đôi mươi 53 0
mua Đề cương ôn thi học tập kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 8 năm học 2015 - năm 2016 - Đề cưng cửng ôn tập môn tiếng Anh lớp 8 học tập kỳ 2
cài đặt Đề cương cứng ôn thi học tập kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 8 năm học 2015 - năm 2016 - Đề cương cứng ôn tập môn tiếng Anh lớp 8 học tập kỳ 2 34 34 0
mua Đề cương cứng ôn thi thân kì 2 lớp 11 môn giờ đồng hồ Anh năm 2019 - 2020 - Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 11 bao gồm đáp án
mua Đề cưng cửng ôn thi thân kì 2 lớp 11 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 - Đề đánh giá tiếng Anh lớp 11 bao gồm đáp án đôi mươi 142 5
mua Đề cương cứng ôn thi thân kì 2 lớp 10 môn giờ Anh năm 2019 - 2020 - Đề đánh giá tiếng Anh lớp 10 gồm đáp án
download Đề cương cứng ôn thi thân kì 2 lớp 10 môn giờ đồng hồ Anh năm 2019 - 2020 - Đề kiểm soát tiếng Anh lớp 10 gồm đáp án 6 455 3
mua Đề cưng cửng ôn thi giữa kì 2 lớp 10 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 - Đề bình chọn tiếng Anh lớp 10 bao gồm đáp án
download Đề cương ôn thi thân kì 2 lớp 10 môn giờ đồng hồ Anh năm 2019 - 2020 - Đề khám nghiệm tiếng Anh lớp 10 bao gồm đáp án 6 472 10
sở hữu Đề cương ôn thi giữa kì 2 lớp 12 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 - Đề khám nghiệm tiếng Anh lớp 12 bao gồm đáp án
cài Đề cương cứng ôn thi thân kì 2 lớp 12 môn giờ Anh năm 2019 - 2020 - Đề kiểm soát tiếng Anh lớp 12 gồm đáp án 13 92 0
mua Đề cương ôn thi học kỳ 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 năm học 2016 - 2017 - Đề bình chọn học kỳ 1 giờ Anh lớp 2
sở hữu Đề cương ôn thi học tập kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 2 năm học 2016 - 2017 - Đề bình chọn học kỳ 1 tiếng Anh lớp 2 9 29 0
mua Đề cưng cửng ôn thi học kỳ 1 môn giờ Anh lớp 3 Chương trình new - Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 3 Chương trình mới
download Đề cương ôn thi học tập kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 3 Chương trình new - Ôn tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 3 Chương trình mới 15 12 0
sở hữu Đề cương ôn thi học kỳ 1 môn giờ Anh lớp 7 Chương trình bắt đầu - Ôn tập giờ Anh 7 thí điểm 5 287 6
cài đặt Đề cương cứng ôn thi giữa kì 2 lớp 6 môn giờ Anh năm 2019 - 2020 - Đề chất vấn tiếng Anh lớp 6 bao gồm đáp án
cài đặt Đề cương cứng ôn thi thân kì 2 lớp 6 môn giờ Anh năm 2019 - 2020 - Đề đánh giá tiếng Anh lớp 6 có đáp án 6 102 5
download Đề cưng cửng ôn thi thân kì 2 lớp 8 môn giờ Anh năm 2019 - 2020 - Đề bình chọn tiếng Anh lớp 8 gồm đáp án
sở hữu Đề cưng cửng ôn thi giữa kì 2 lớp 8 môn giờ Anh năm 2019 - 2020 - Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 8 tất cả đáp án 11 185 3
mua Đề cương ôn thi học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 12 THPT phố chu văn an (Ban cơ bản) - Đề cương cứng ôn thi giờ Anh học kỳ 2
thiết lập Đề cương ôn thi học kỳ 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 12 THPT đường chu văn an (Ban cơ bản) - Đề cưng cửng ôn thi tiếng Anh học kỳ 2 12 33 0
sở hữu Đề cương cứng ôn thi học kỳ 1 môn lịch sử hào hùng lớp 6 năm học tập 2017 - 2018 - tư liệu ôn tập môn lịch sử lớp 6
download Đề cương cứng ôn thi học kỳ 1 môn lịch sử lớp 6 năm học 2017 - 2018 - tư liệu ôn tập môn lịch sử vẻ vang lớp 6 15 15 0
thiết lập Đề cương ôn thi học kỳ 1 môn giờ Anh lớp 6 chương trình bắt đầu - tài liệu ôn tập, kiểm soát Tiếng Anh lớp 6 thí điểm
sở hữu Đề cưng cửng ôn thi học kỳ 1 môn giờ Anh lớp 6 chương trình mới - tài liệu ôn tập, đánh giá Tiếng Anh lớp 6 thí điểm 19 57 0
thiết lập Đề cương cứng ôn thi thân kì 2 giờ Anh lớp 5 năm 2019 - 2020 - Đề thi giờ Anh lớp 5 gồm đáp án 10 149 4
cài đặt Đề cương ôn thi giữa kì 2 lớp 9 môn giờ đồng hồ Anh năm 2019 - 2020 - Đề bình chọn tiếng Anh lớp 9 gồm đáp án
tải Đề cưng cửng ôn thi thân kì 2 lớp 9 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 - Đề chất vấn tiếng Anh lớp 9 bao gồm đáp án 31 49 1
cài Đề cương ôn thi học kỳ 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 6 - Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 6 học tập kỳ 2 có đáp án 10 46 0
tải Đề cưng cửng ôn thi học tập kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 6 - định hướng và bài xích tập gồm đáp án ôn thi học tập kỳ 1 giờ Anh 6
cài Đề cưng cửng ôn thi học tập kỳ 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 6 - định hướng và bài tập gồm đáp án ôn thi học kỳ 1 giờ đồng hồ Anh 6 26 45 0
hiểu được thửa ruộng hình chữ nhật tất cả nữa chu vi là 125m, chiều rộng bằng chiều dài, Tính diện tích s thửa ruộng hình vuông đó.. 5..

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 4 học kỳ 2

(1)ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI NĂM MÔN TỐN LỚP 4 1 các phép tính cùng với phân số: a Phép cộng: 3 3 24 26 81 27 + ; + ; + ; + ; + ; + b Phép trừ: 8 16 15 35 18 27 37 12 14 3 - ; - ; - ; - ; - - c Phép nhân: 4 7 11 10 13 13 7 11 8 x ; x ; x ; x ; x ; x ; x d Phép chia: 10 21 3 5 10 21 15 8 : ; : ; : ; : ; : ; : 2 kiếm tìm X: 3 3 x X = x X = x X = 3 11 11 2 : X = X : = 22 X - = X + = 3, Tinh quý giá biểu thức: 9900 : 36 – 15 x 11 9700 : 100 + 36 x 12 (15792 : 336) x + 27 x 11 (160 x – 25 x 4) : 1036 + 64 x 52 – 1827 215 x 86 + 215 x 14 12 054 : (15 + 67) 53 x 128 - 43 x 128 29 150 - 136 x 201 11 11 7 9 7 (2)8 15 2 11 7 15 2 11 2 5 3 4 1 1 3 : + : + - - + 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 x : x + : x 7 3 14 5 2 2 1 5 12 7 32 21 16 x : : - - : 4 Tìm nhì số biết tổng, hiệu tỉ số hai số đó: 2 7Bài 1: Tổng nhì số 333 Tỉ nhị số Tìm nhì số 3 8Bài 2: Tìm nhị số, biết tổng bọn chúng 198 tỉ số nhị số . 3 4Bài 3: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi 350m, chiều rộng lớn chiều lâu năm Tìm chiều dài, chiều rộng lớn hình chữ nhật 2 3Bài 4: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi 125m, chiều rộng chiều lâu năm Tìm chiều dài, chiều rộng hình 3 8Bài 5: Hiệu hai số 85, tỉ hai số , Tìm hai số đó. Bài 6: Số máy hai số sản phẩm 60 giả dụ số thiết bị lên gấp lần số sản phẩm hai Tìm nhì số 3 5Bài 7: Qng con đường từ bên An mang đến trường học lâu năm 840m tất cả hai đoạn Đoạn đường từ nhà An đến hiệu sách phần đường từ hiệu sách mang lại trường học tập Tính độ dài phần đường 5 9Bài 8:Tính diện tích s hình bình hành tất cả độ nhiều năm đáy 18cm, chiều cao độ nhiều năm đáy Bài 9: Một ruộng hình chữ nhật bao gồm chu vi 530m, chiều rộng lớn chiều nhiều năm 47m Tính diện tích s ruộng 2 (3)người ta cấy lúa đó, tính 100m2 thu hoạch 50 kg tóc Hỏi thu ruộng tạ thóc ? 1 6Bài 11: bố 30 tuổi Tuổi tuổi cha Tính tuổi người.

Xem thêm: Quy Chế Hoạt Động Và Điều Kiện Xe Chạy Grab Car Hiệu Quả, Thủ Tục Đăng Ký Chạy Grab Cho Xe Ô Tô

2 3Bài 12: diện tích ruộng hình vng diện tích s ruộng hình chữ nhật Biết ruộng hình chữ nhật tất cả chu vi 125m, chiều rộng lớn chiều dài, Tính diện tích s ruộng hình vng 5 Viết số thích hợp vào vị trí chấm. 1 10 530 dm2 = …………cm2 phút = ………… giây 000 000m2 = …… km2 90 kilogam = ……….kg 2110dm2 = …………cm2 12000 kilogam = ……… tấn 500cm2 = ……….dm2 6000kg = ……….tạ 3 4 yến = ……….kg = ……….kg 15 phút =…………phút 2 1 2 tạ = ………kg tạ = …………kg =……….phút 1 10 1 12 = ……….kg mét vuông = ……….dm2 phút = …………giây 1 10 yến kg =……kg m2 = ………cm2 420 giây = ………phút tạ 75 kg =………kg 800 kilogam =………kg =………… phút 6 Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng. 5 9 a/ Phân số phân số đây. 25 18 trăng tròn 36 45 63 35 45 A B C D b/ vào phân số sau: 1 7 6 12 (4)12 1 7 4 5 Phân số mập 1: A B C D C/ cực hiếm chữ số số 683 941 A B 300 C 3000 D 30 000 9 36 d/ Số tương thích để viết vào ô trống = là: A B 50 C D 36 e/ Nếu táo bị cắn dở nặng 50 g cần apple để cân nặng kg ? A 80 B 50 C 40 D đôi mươi g/ diện tích hình bình hành theo số đo hình vẽ là: A, trăng tròn cm2 B 40 cm2 C 26 cm2 D 13 cm2
*

3.

bài bác 12: diện tích s thửa ruộng hình vuông bằng diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật Xem trên trang 3 của tài liệu.

Tài liệu liên quan

mua Đề cương ôn thi học kỳ II môn giờ đồng hồ Anh lớp 10 THPT đường chu văn an - Đề cưng cửng ôn tập học kì 2 tiếng đồng hồ Anh có bài xích tập và đáp án
sở hữu Đề cưng cửng ôn thi học kỳ II môn tiếng Anh lớp 10 THPT phố chu văn an - Đề cương cứng ôn tập học tập kì 2 tiếng đồng hồ Anh có bài bác tập và câu trả lời 13 201 1
sở hữu Đề cương ôn thi học tập kỳ 2 môn giờ Anh lớp 11 trường trung học phổ thông Thuận Thành 3, tp bắc ninh năm học năm nhâm thìn - 2017 - bài ôn tập học kỳ 2 môn giờ đồng hồ Anh 11
tải Đề cương ôn thi học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 11 trường thpt Thuận Thành 3, bắc ninh năm học 2016 - 2017 - bài ôn tập học kỳ 2 môn tiếng Anh 11 8 60 0
mua Đề cương cứng ôn thi học tập kỳ 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 9 năm học 2015 - năm 2016 - Đề cương cứng ôn tập môn giờ đồng hồ Anh lớp 9 học kỳ 2 gồm đáp án
download Đề cương ôn thi học kỳ 2 môn giờ Anh lớp 9 năm học 2015 - năm nhâm thìn - Đề cương ôn tập môn tiếng Anh lớp 9 học kỳ 2 tất cả đáp án trăng tròn 53 0
download Đề cưng cửng ôn thi học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 8 năm học năm ngoái - năm nhâm thìn - Đề cương cứng ôn tập môn giờ Anh lớp 8 học tập kỳ 2
download Đề cưng cửng ôn thi học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 8 năm học 2015 - năm nhâm thìn - Đề cưng cửng ôn tập môn giờ đồng hồ Anh lớp 8 học kỳ 2 34 34 0
cài đặt Đề cưng cửng ôn thi giữa kì 2 lớp 11 môn giờ Anh năm 2019 - 2020 - Đề chất vấn tiếng Anh lớp 11 bao gồm đáp án
cài Đề cưng cửng ôn thi thân kì 2 lớp 11 môn giờ đồng hồ Anh năm 2019 - 2020 - Đề chất vấn tiếng Anh lớp 11 tất cả đáp án trăng tròn 142 5
thiết lập Đề cưng cửng ôn thi thân kì 2 lớp 10 môn giờ Anh năm 2019 - 2020 - Đề khám nghiệm tiếng Anh lớp 10 bao gồm đáp án
download Đề cương ôn thi giữa kì 2 lớp 10 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 - Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 10 bao gồm đáp án 6 455 3
download Đề cưng cửng ôn thi giữa kì 2 lớp 10 môn giờ Anh năm 2019 - 2020 - Đề chất vấn tiếng Anh lớp 10 có đáp án
cài đặt Đề cương ôn thi thân kì 2 lớp 10 môn giờ đồng hồ Anh năm 2019 - 2020 - Đề chất vấn tiếng Anh lớp 10 có đáp án 6 472 10
sở hữu Đề cưng cửng ôn thi giữa kì 2 lớp 12 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 - Đề bình chọn tiếng Anh lớp 12 bao gồm đáp án
download Đề cương ôn thi giữa kì 2 lớp 12 môn giờ Anh năm 2019 - 2020 - Đề soát sổ tiếng Anh lớp 12 gồm đáp án 13 92 0
thiết lập Đề cương cứng ôn thi học tập kỳ 1 môn giờ Anh lớp hai năm học năm nhâm thìn - 2017 - Đề đánh giá học kỳ 1 tiếng Anh lớp 2
mua Đề cưng cửng ôn thi học tập kỳ 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 năm học năm 2016 - 2017 - Đề khám nghiệm học kỳ 1 giờ đồng hồ Anh lớp 2 9 29 0
download Đề cương cứng ôn thi học tập kỳ 1 môn giờ Anh lớp 3 Chương trình mới - Ôn tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 3 Chương trình bắt đầu
cài đặt Đề cương ôn thi học tập kỳ 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 Chương trình new - Ôn tập ngữ pháp giờ Anh lớp 3 Chương trình bắt đầu 15 12 0
download Đề cương cứng ôn thi học tập kỳ 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 7 Chương trình mới - Ôn tập giờ đồng hồ Anh 7 thí điểm 5 287 6
download Đề cương cứng ôn thi thân kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 - Đề kiểm soát tiếng Anh lớp 6 gồm đáp án
cài đặt Đề cương cứng ôn thi giữa kì 2 lớp 6 môn giờ đồng hồ Anh năm 2019 - 2020 - Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 bao gồm đáp án 6 102 5
download Đề cưng cửng ôn thi thân kì 2 lớp 8 môn giờ Anh năm 2019 - 2020 - Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 8 có đáp án
cài đặt Đề cương cứng ôn thi thân kì 2 lớp 8 môn giờ Anh năm 2019 - 2020 - Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 8 bao gồm đáp án 11 185 3
tải Đề cưng cửng ôn thi học tập kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 12 THPT đường chu văn an (Ban cơ bản) - Đề cương ôn thi tiếng Anh học kỳ 2
cài đặt Đề cưng cửng ôn thi học tập kỳ 2 môn giờ Anh lớp 12 THPT chu văn an (Ban cơ bản) - Đề cương cứng ôn thi tiếng Anh học kỳ 2 12 33 0
tải Đề cương ôn thi học tập kỳ 1 môn lịch sử vẻ vang lớp 6 năm học tập 2017 - 2018 - tài liệu ôn tập môn lịch sử vẻ vang lớp 6
sở hữu Đề cương cứng ôn thi học kỳ 1 môn lịch sử vẻ vang lớp 6 năm học 2017 - 2018 - tư liệu ôn tập môn lịch sử hào hùng lớp 6 15 15 0
tải Đề cưng cửng ôn thi học kỳ 1 môn giờ Anh lớp 6 chương trình mới - tài liệu ôn tập, bình chọn Tiếng Anh lớp 6 thí điểm
tải Đề cưng cửng ôn thi học kỳ 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 6 chương trình mới - tư liệu ôn tập, đánh giá Tiếng Anh lớp 6 thử nghiệm 19 57 0
thiết lập Đề cưng cửng ôn thi giữa kì 2 tiếng đồng hồ Anh lớp 5 năm 2019 - 2020 - Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 5 bao gồm đáp án 10 149 4
sở hữu Đề cưng cửng ôn thi thân kì 2 lớp 9 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 - Đề khám nghiệm tiếng Anh lớp 9 bao gồm đáp án
mua Đề cưng cửng ôn thi giữa kì 2 lớp 9 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 - Đề kiểm soát tiếng Anh lớp 9 bao gồm đáp án 31 49 1
download Đề cưng cửng ôn thi học kỳ 2 môn giờ Anh lớp 6 - Đề soát sổ Tiếng Anh lớp 6 học tập kỳ 2 gồm đáp án 10 46 0
tải Đề cưng cửng ôn thi học kỳ 1 môn giờ Anh lớp 6 - lý thuyết và bài tập có đáp án ôn thi học kỳ 1 giờ đồng hồ Anh 6
sở hữu Đề cương cứng ôn thi học kỳ 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 6 - định hướng và bài xích tập bao gồm đáp án ôn thi học tập kỳ 1 giờ Anh 6 26 45 0
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ vấn đề liệu bắt đầu đăng bắt tắt văn bản trong lòng bà bầu kungfu với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong thời điểm dịp lễ tết đặc điểm chung cùng vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập trang bị lý 8 chuyện cũ trong lấp chúa trịnh giải bài tập đồ gia dụng lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ đề nghị giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài xích ca ngắn đi trên bãi cát sự cải tiến và phát triển của tự vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại nước ta lớp 11 bài bác tập xác suất thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem gàn van lop 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Nam người mẫu khoả thân

 • Điền từ vào chỗ trống tiếng anh

 • Giá gỗ trắc đỏ đen

 • Tìm gái goi trên mạng

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.