BÀI TẬP DI TRUYỀN QUẦN THỂ NÂNG CAO

Hướng dẫn cho những em học viên lớp 12 thay được triết lý và làm những bài tập chương dt quần thể


*
ctv3qbavuong.vn267 3 thời gian trước 12559 lượt xem | Sinh học tập 12

Hướng dẫn cho các em học viên lớp 12 cố gắng được kim chỉ nan và làm những bài tập chương di truyền quần thể


Di truyền học là chuyên lời khuyên hiện các nhất vào đề thi THPTQG môn Sinh học. Để giúp các em làm tốt dạng bài xích này, 3qbavuong.vn đã tổng đúng theo các bài tập dt học quần thể nâng cao. Đây là những bài tập di truyền học thường chạm mặt trong đề thi Đại học các năm. Những em cùng giữ gìn để ôn luyện cho thật giỏi nhé.

Bạn đang xem: Bài tập di truyền quần thể nâng cao

Lý thuyết trọng tâm phần dt học quần thể

Khái niệm quần thể

Quần thể là tập hợp những cá thể thuộc loài cùng sống vào 1 khoảng không gian và thời hạn xác định. Có tác dụng sinh thành lập con hữu thụ.

Các kiểu dáng giao phối trong quần thể:

Giao phối ngẫu nhiên: những cá thể giao hợp không lựa chọn.Giao phối ko ngẫu nhiên gồm những: Tự thụ phấn (thực vật).Giao phối cận tiết (động vật). Giao phối tất cả chọn lọc.

Đặc trưng dt của quần thể

Mỗi quần thể có một vốn gen quánh trưng. Vốn gen là tập vừa lòng alen bao gồm trong quần thể tại 1 thời điểm xác định.

Vốn gene được diễn đạt qua tần số alen và thành phần thứ hạng gen của quần thể.

Tần số alen

Tỉ lệ một loại kiểu gene là tỉ lệ thành phần số những thể tất cả kiểu gen đó trong tổng số thành viên của quần thể.

Tần số 1 alen là tỉ lệ số lượng alen đó trong tổng số các loại alen của một gen đã xét tại một thời điểm xác định.

Ví dụ: Quần thể tất cả thành phần dạng hình gen 0,3 AA: 0,4 Aa : 0,3 aa.

Tần số alen của quaafnt hể này là 0,5A: 0,5a. Vốn ren của quần thể được bộc lộ qua cả tần số alen với thành phần hình trạng gen trên.

PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TẬP DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

 

Phần 1: CÁC CÔNG THỨC CẦN NHỚ

I. QUẦN THỂ NỘI PHỐI (Tự thụ phấn, từ phối)

Xét 1 gen tất cả 2 alen A với a. đưa sử QT ban đầu có 100%Aa với n: số ráng hệ từ bỏ phối.

Tỉ lệ ki3qbavuong.vnm dị hợp qua n lần trường đoản cú phối =

Tỉ lệ ki3qbavuong.vnm đồng đúng theo mỗi nhiều loại (AA = aa) qua n lần từ bỏ phối = $frac1-left( frac12 ight)^n2$

*Chú ý: giả dụ quần thể ban đầu không nên là 100% Aa mà tất cả dạng: xAA + yAa + zaa = 1 qua n cầm cố hệ trường đoản cú phối thì ta nên tính phức tạp hơn. Dịp này, tỉ lệ kg Aa, AA, aa theo thứ tự là:

Aa = . y AA = x + $frac1-left( frac12 ight)^n2$. Y aa = z + $frac1-left( frac12 ight)^n2$. Y

II. QUẦN THỂ NGẪU PHỐI: ( Định chính sách Hacđi-Vanbec )

Ta có: xAA + yAa + zaa = 1 ; nếu gọi phường là tần số alen A, q là tần số alen a thì:

pA = x + $fracy2$; qa = z + $fracy2$

1. Văn bản định luật:

 Khi xảy ra ngẫu phối, quần thể đạt trạng thái thăng bằng theo định điều khoản Hacđi-Vanbec. Lúc ấy thoả mãn đẳng thức: p2AA + 2pqAa + q2aa = 1, QT thăng bằng à phường + q = 1

2. Kiểm soát sự thăng bằng của quần thể :

Nếu p2 x q2 = $left( frac2pq2 ight)^2$à quần thể cân bằng.

Nếu : p2 x q2 # $left( frac2pq2 ight)^2$à Quần thể không cân bằng

3. Xác định số loại kiểu gene của quần thể:

- Số phong cách gen = r ( r + 1 ) /2 n ( r : số alen ở trong 1 gene (lôcut), n : số gene khác nhau, trong đó các gen phân li độc lập).

- Nếu có r của các locut không giống nhau thì tính từng locut theo cách làm à nhân tác dụng tính từng locut.

- Nếu gen nằm trên cùng một NST thì tổng thứ hạng gen là: rn(rn +1)/2.

- Nếu gen nằm bên trên NST nam nữ thì tổng dạng hình gen là: r(r+2)/2 + r....

4. Trường hòa hợp gen đa alen:

Ví dụ: Quần thể Người: ( 1 gen có 3 alen – người dân có 4 team máu: A, B, AB, O )

 Gọi : p(IA); q(IB), r(i) lần lượt là tần số tương đối những alen IA, IB, IO . Ta có : p. + q + r = 1

Nhóm huyết

A

B

AB

O

Kiểu gen

IA IA + IA IO

IB IB + IB IO

IA IB

IO IO

Tần số thứ hạng gen

p2 + 2 pr

quận 2 + 2 pr

2pq

r2

III. Ren TRÊN NST GIỚI TÍNH

Đối với một locus bên trên NST giới tính X tất cả 2 alen sẽ có 5 giao diện gen: $X^AX^A$, $X^AX^a$, $X^aX^a$,$X^AY$, $X^aY$

Các thành viên cái có 2 alen bên trên NST X bởi vì vậy lúc xét trong phạm vi giới dòng thì tần số các kiểu ren $X^AX^A$, $X^AX^a$, $X^aX^a$ được xem giống trường hợp những alen bên trên NST thường, tức là tần số các kiểu ren ở trạng thía cân đối Hacdi – Vanbec là:

p2$X^AX^A$ + 2pq $X^AX^a$+ quận 2 $X^aX^a$ = 1.

Các cá thể đực chỉ có 1 alen bên trên X đề xuất tần số những kiểu gen ở giới đực p$X^AY$+ q$X^aY$=1. (Khi xét chỉ vào phạm vi giới đực).

Vì tỉ trọng đực : loại là 1: 1 phải tỉ lệ các kiểu ren trên mỗi giới tính phải giảm đi một nửa khi xết trong phạm vi cục bộ quần thể, do vậy làm việc trạng thái cân bằng quần thể Hacdi – Vanbec, phương pháp tính hình trạng gen tương quan đến locus gene trên NST trên NST X ( vùng không tương đồng) gồm 2 alen là:

0.5p2$X^AX^A$ + pq$X^AX^a$+ 0.5q2$X^aX^a$ + 0.5p$X^AY$+ 0.5q$X^aY$= 1.

 

Phần 2: PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC BÀI TẬP

I. BÀI TẬP QUẦN THỂ TỰ PHỐI

1. Dạng 1:

Cho thành phần loại gen của nạm hệ p. (thế hệ xuất phát) 100% dị hòa hợp Aa qua n thế hệ từ phối search thành phần kiểu gen của cụ hệ Fn

*Cách giải:

Quần thể p Sau n chũm hệ trường đoản cú phối thành phần loại gen thay đổi như sau

tỷ lệ thể đồng hợp trội AA trong quần thể Fn là

AA = <><>

xác suất thể dị hòa hợp Aa trong quần thể Fn là

Aa = <>

xác suất thể đồng hòa hợp lặn aa trong quần thể Fn là

aa =

*Ví dụ: Quần thể thuở đầu 100% thành viên có hình dáng gen dị hợp. Sau 3 cụ hệ tự thụ phấn thành phần hình trạng gen của quần thể như thế nào?

Giải nhanh:

Sau n vậy hệ trường đoản cú phối thành phần hình dạng gen biến đổi như sau (Với n=3)

phần trăm thể đồng vừa lòng trội AA trong quần thể Fn là

AA = = = 0,4375

xác suất thể dị thích hợp Aa trong quần thể Fn là

Aa = <>= = 0,125

tỷ lệ thể đồng đúng theo lặn aa trong quần thể Fn là

aa = = = 0,4375

2. Dạng 2:

Cho thành phần phong cách gen của gắng hệ p. Qua n cầm hệ tự phối tìm thành phần loại gen của cố hệ Fn

*Cách giải:

Quần thể từ phối có thành phần vẻ bên ngoài gen của thể hệ P thuở đầu như sau:xAA + yAa + zaa

Quần thể p Sau n vắt hệ từ phối thành phần loại gen đổi khác như sau

xác suất thể đồng vừa lòng trội AA trong quần thể Fn là

AA = x + <><>

phần trăm thể dị vừa lòng Aa vào quần thể Fn là

Aa =

tỷ lệ thể đồng phù hợp lặn aa vào quần thể Fn là

aa = z +

* lấy một ví dụ 1: Quần thể p. Có 35AA, 14Aa, 91aa =1

Các cá thể trong quần thể trường đoản cú phối buộc phải qua 3 nắm hệ tìm cấu tạo của quần thể qua 3 núm hệ

Giải:

Cấu trúc của quần thể p 0,25AA + 0,1Aa + 0,65aa

Cấu trúc của quần thể qua 3 thế hệ

AA = x + = 0,25 + = 0,29375

phần trăm thể dị đúng theo Aa vào quần thể Fn là

Aa = = = 0,0125

xác suất thể đồng vừa lòng lặn aa vào quần thể Fn là

aa = z + = <>0,65 + = 0,69375<>

Vậy cấu trúc của quần thể qua 3 nạm hệ

0,29375 AA + 0,125 Aa + 0,69375 aa = 1

*Ví dụ 2 : Quần thể trường đoản cú thụ phấn bao gồm thành phần loại gen ở thay hệ p. Là 0,8Bb + 0,2bb = 1. Sau 3 cụ hệ tự thụ phấn kết cấu của quần thể như thế nào?

Giải:

phần trăm thể đồng đúng theo trội AA vào quần thể F3 là

BB = x + <>= <0+frac0,8-left( frac12 ight)^3.0,82>= 0,35

xác suất thể dị hòa hợp Aa trong quần thể F3 là

Bb = = = 0,1

xác suất thể đồng thích hợp lặn aa vào quần thể F3 là

bb = z + = <0,2+frac0,8-left( frac12 ight)^3.0,82> = 0,55

Vậy kết cấu của quần thể qua 3 nỗ lực hệ tự thụ phấn là: 0,35 BB + 0,1 Bb + 0,55 bb = 1

*Ví dụ 3 : Quần thể trường đoản cú thụ tất cả thành phần kiểu dáng gen ở nạm hệ p. Là 0,4BB + 0,2 Bb + 0,4bb = 1. Cần bao nhiêu thế hệ từ thụ phấn để sở hữu được phần trăm đồng vừa lòng trội chiếm 0,475 ?

Giải:

tỷ lệ thể đồng đúng theo trội BB vào quần thể Fn là

BB = x + <>= <0,4+frac0,2-left( frac12 ight)^n.0,22> = 0,475

n=2

Vậy sau 2 cụ hệ BB = 0,475.

II. BÀI TẬP QUẦN THỂ NGẪU PHỐI

1. Dạng 1:

Từ kết cấu di truyền quần thể chứng minh quần thể đã đạt trạng thái cân đối hay không, qua từng nào thế hệ quần thể đạt trạng thái cân nặng bằng.

* cách giải 1:

- Gọi p là tần số tương đối của alen A

- điện thoại tư vấn q là tần số tương đối của alen a

p+q = 1

kết cấu di truyền của quần thể lúc đạt trạng thái cân bằng:

p2 AA + 2pqAa + quận 2 aa

bởi vậy trạng thái cân bằng của quần thể đề đạt mối tương quan sau:

p2 q2 = (2pq/2)2

khẳng định hệ số p2, q2, 2pq

cố kỉnh vào p2 quận 2 = (2pq/2)2 quần thể cân nặng bằng.

cầm cố vào p2 q2 # (2pq/2)2 quần thể không cân bằng.

* giải pháp giải 2:

- Từ kết cấu di truyền quần thể tìm tần số tương đối của những alen. Tất cả tần số tương đối của những alen gắng vào cách làm định luật.

- ví như quần thể ban đầu đã mang lại nghiệm đúng phương pháp định điều khoản (tức trùng phương pháp định luật) suy ra quần thể cân bằng

- trường hợp quần thể lúc đầu đã mang đến không nghiệm đúng bí quyết định qui định (tức ko trùng công thức định luật) suy ra quần thể không cân bằng

* lấy ví dụ như 1: những quần thể sau quần thể nào đã đoạt trạng thái cân bằng

QT1: 0,36AA; 0,48Aa; 0,16aa

QT2: 0,7AA; 0,2Aa; 0,1aa

Cách giải 1:

QT1: 0.36AA; 0.48Aa; 0.16aa

- Gọi phường là tần số tương đối của alen A

- gọi q là tần số kha khá của alen a

Quần thể đạt trạng thái thăng bằng khi đồng tình p2AA + 2pqAa + quận 2 aa = 1

và khi đó đã đạt được p2 quận 2 = (2pq/2)2 .

Ở quần thể 1 gồm p2 = 0.36 , q.2 = 0.16, 2pq = 0.48

0.36 x 0.16 = (0.48/2)2 vậy quần thể ban sơ đã đến là cân nặng bằng.

Xem thêm: Đồ Chơi Siêu Nhân Khủng Long Theo Set, Đồ Chơi Siêu Nhân Điện Long Theo Set

Cách giải 2:

 QT2: 0,7AA; 0,2Aa; 0,1aa

- Gọi p. Là tần số tương đối của alen A

- hotline q là tần số tương đối của alen a

p = 0,7 + 0,1 q = 0.1 +0.1

Quần thể đạt trạng thái cân bằng khi chấp thuận p2AA + 2pqAa + quận 2 aa

Tức 0,82 AA + 2.0,8.0,2Aa + 0,22 aa = 0,7AA + 0,2Aa + 0,1aa vậy quần thể không cân nặng bằng.

*Ví dụ 2: Quần thể nào trong các quần thể tiếp sau đây đạt trạng thái yêu cầu bằng

 

Quần thể

Tần số kiểu dáng gen AA

Tần số vẻ bên ngoài gen Aa

Tần số đẳng cấp gen aa

1

1

0

0

2

0

1

0

3

0

0

1

4

0,2

0,5

0,3

Giải nhanh

Quần thể 1: Nếu cân đối thì p2 q2 = (2pq/2)2 =>1 x 0 = (0/2)2 => quần thể cân bằng.

Quần thể 2: Nếu cân bằng thì p2 q2 = (2pq/2)2 =>0 x 0 ≠ (1/2)2 => quần thể không cân nặng bằng.

Quần thể 3: Nếu cân đối thì p2 q.2 = (2pq/2)2 =>0 x 1 = (0/2)2 => quần thể cân nặng bằng.

Quần thể 4: Nếu cân đối thì p2 quận 2 = (2pq/2)2 =>0,2 x 0,3 = (0,5/2)2 => quần thể không cân nặng bằng.

2. Dạng 2:

Từ con số kiểu hình đã mang đến đã mang lại xác định kết cấu di truyền của quần thể (cho số lượng toàn bộ kiểu hình có trong quần thể).

Cách giải:

cấu tạo di truyền của quần thể

- phần trăm kiểu gene đồng trội = số lượng cá thể bởi vì kiểu gene đồng trội qui định/Tổng số cá thể của quần thể

-Tỷ lệ hình trạng gen dị thích hợp = số cá thể do hình trạng gen dị thích hợp quy định/ Tổng số thành viên của quần thể

- phần trăm kiểu gen đồng lặn = Số thành viên do thứ hạng gen lặn quy định/ Tổng số cá thể của quần thể.

* ví dụ như 1: Ở gà, cho biết các vẻ bên ngoài gen: AA qui định lông đen, Aa nguyên tắc lông đốm, aa phương pháp lông trắng. Một quần thể gà tất cả 410 con lông đen, 580 bé lông đốm, 10 con lông trắng.

a. Cấu tạo di truyền của quần thể nói trên gồm ở trạng thái thăng bằng không?

b. Quần thể đạt trạng thái thăng bằng với đk nào?

c. Xác định kết cấu di truyền của quần thể khi đạt trạng thái cân bằng?

Giải:

a. Cấu trúc di truyền của quần thể được xác định phụ thuộc vào tỉ lệ của các kiểu gen:

Tổng số cá thể của quần thể: 580 + 410 + 10 =1000

tỉ lệ thể đồng phù hợp trội AA là 410/1000 = 0,41

tỉ lệ thể dị đúng theo Aa là 580/1000 = 0,58

tỉ lệ thành phần thể đồng thích hợp lặn aa là 10/1000 = 0.01

cấu tạo di truyền của quần thể như sau:

0.41 AA + 0.58aa + 0.01aa

cấu tạo này cho thấy thêm quần thể ko ở trạng thái cân bằng vì

0,41 x 0,01 = (0,58/2)2

=> 0,0041 = 0.0841.

 b. Điều kiện nhằm quần thể đạt vị trí cân bằng di truyền khi quy trình ngẫu phối diễn ra thì ngay ở cụ hệ tiếp theo quần thể đã đat sự cân bằng di truyền

c. Tần số alen A là 0,41 + 0,58/2 = 0.7

Tần số của alen a là một trong những - 0.7 = 0,3

Sau khi quy trình ngẫu phối xãy ra thì cấu trúc di truyền của quần thể nghỉ ngơi thể hệ sau là

(0,7A:0,3a) x (0,7A:0,3a) => 0,49AA + 0,42Aa + 0,09aa

Với kết cấu trên quần thể đạt trạng thái thăng bằng vì thoả mãn

(0,9)2 AA + 2(0,7 x 0,3) Aa + (0,3)2 aa

* lấy ví dụ 2: Một quần thể sóc có con số như sau 1050 nhỏ lông nâu đồng hợp, 150 nhỏ lông nâu dị hợp, 300 bé lông trắng, color lông vị một gen bao gồm 2 alen qui định. Tìm tần số tương đối của những alen?

Giải:

Tính trạng lông nâu là trội do A phương pháp

Tính trạng lông trắng là lặn vị a quy định

tỉ lệ thể đồng phù hợp trội AA là 1050/1500 = 0,7

tỉ lệ thành phần thể dị hợp Aa là 150/1500 = 0,1

tỉ trọng thể đồng hợp lặn aa là 300/1500 = 0,2

Vậy kết cấu di truyền của quần thể là: 0,7AA; 0,1Aa; 0,2aa

3. Dạng 3:

Từ con số kiểu hình đã mang đến đã đến xác định kết cấu di truyền của quần thể (chỉ đến tổng số cá thể và số thành viên mang hình dạng hình lặn hoặc trội).

Cách giải:

- Nếu tỷ lệ kiểu hình trội=> phong cách hình lặn = 100% - Trội.

- xác suất kiểu ren đồng lặn = Số thành viên do kiểu dáng gen lặn quy định/ Tổng số thành viên của quần thể.

+ Từ phần trăm kiểu ren đồng lặn => Tần số tương đối của alen lặn tức tần số của q => Tần số kha khá của alen trội tức tần số p.

+ Áp dụng bí quyết định quy định p2 AA + 2pq Aa + q.2 aa = 1 => cấu trúc di truyền quần thể.

* lấy ví dụ như 1: Quần thể ngẫu phối có thành phần mẫu mã gen đạt trạng thái cân đối với 2 loại kiểu hình là hoa đỏ(do B trội trọn vẹn quy định) và hoa trắng(do b quy định). Tỷ lệ hoa đỏ 84%. Xác định cấu tạo di truền của quần thể?

Giải:

- Gọi p. Tần số kha khá của alen B

- q tần số tương đối alen b

- %hoa trắng bb = 100%- 84%= 16%=q2 => q = 0,4 => p = 0,6

Áp dụng bí quyết định quy định p2 BB + 2pq Bb + q.2 bb = 1 => cấu trúc di truyền quần thể :0.62 BB + 2.0,6.0,4 Bb + 0,42 bb = 0,36BB + 0,48Bb + 0,16bb = 1

* ví dụ như 2: Ở bò A bề ngoài lông đen, a: lông vàng. Vào một quần thể trườn lông vàng chiếm 9% tổng số thành viên của đàn. Biết quần thể đạt trạng thái cân nặng bằng. Tra cứu tần số của gen A?

Chú ý giải nhanh:

Quần thể đạt trạng thái cân đối aa = 9% = quận 2 => q = a = o,3 => p. = A= 0,7

* lấy ví dụ 3: Quần thể người có tần số bạn bị bạch tạng 1/10000. đưa sử quần thể này cân bằng( biết bạch tạng vày gen lặn nằm tại nhiễm sắc thể hay quy định)

a. Tính tần số những alen?

b. Tính phần trăm để 2 người thông thường trong quần thể đem nhau sinh ra người con đầu lòng bị bạch tạng?

Giải nhanh:

a. Tính tần số những alen ?

A: bình thường (không bạch tạng), a: bạch tạng

Quần thể cân đối aa = q2 = 1/10000 = > a = q = 0,01 => A = phường = 0,99

b. Tính tỷ lệ để 2 người bình thường trong quần thể rước nhau sinh ra người con đầu lòng bị bạch tạng?

- bố dị hợp (Aa) xác suất

- bà bầu dị phù hợp (Aa) phần trăm

- phần trăm con mắc bệnh

Vậy phần trăm để 2 người thông thường trong quần thể lấy nhau sinh ra bạn con đầu lòng bị bạch tạng là: x x

vắt p=0,01 , q= 0,99 => x x = 0,00495

* ví dụ như 4: vào một quần thể cân bằng có 90% alen ở lôcus Rh là R. Alen còn sót lại là r. Cả 40 trẻ em của quần thể này cho một ngôi trường học nhất mực . Xác suất để tất cả các em đa số là Rh dương tính là bao nhiêu?

Giải nhanh:

Tần số tương đối của alen R =p= 0,9 => tần số alen r=q = 0,1

Rh dương có kiểu gen RR, Rr tần số của 2 nhóm vẻ bên ngoài gen bên trên là

RR= p2= 0,92 = 0,81, Rr = 2pq = 2.0,9.0,1 = 0,18.

Tần số 1 học sinh có Rh dương là: 0,81+0,18 = 0,99

Xác suất để 40 học viên có Rh dương là (0,99)40

III. BÀI TẬP ren ĐA ALEN

* Ví dụ: đưa thiết trong một quần thể người, tần số của các nhóm ngày tiết là:

Nhóm A = 0,45 nhóm B = 0,21

Nhóm AB = 0,3 nhóm O = 0,004

Xác định tần số tương đối của các alen chế độ nhóm máu và cấu trúc di truyền của quần thể?

Giải:

-Gọi p là tần số tương đối của alen IA.

- gọi q là tần số kha khá của alen IB

- điện thoại tư vấn r là tần số kha khá của alen IO

Nhóm máu

A

B

AB

O

Kiểu gen

Kiểu hình

IAIA +IAIO

p2 + 2pr

0,45

IBIB + IBIO

q2 + 2qr

0,21

IAIB

2pq

0,3

IOIO

r2

0,04

tự bảng trên ta có:

p2 + 2pr + r2 = 0,45 + 0,04

=> (p + r)2 = 0,49 => p. + r = 0,7

r2  = 0,04 => r = 0,2

Vậy phường = 0,7 - 0,2 = 0,5 => q = 0,3

kết cấu di truyền của quần thể được xác minh là:

(0,5 IA + 0,3 IB + 0,2IO) (0,5 IA + 0,3 IB + 0,2IO) = 0,25IAIA + 0,09IBIB + 0,04 IOIO + 0,3IAIB + 0,2IAIO + 0,12IBIO

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Cho một quần thể ở vắt hệ xuất phát như sau P: 0,55AA: 0,40Aa: 0,05aa. Phát biểu đúng với chiếc quần thể p. Nói trên là:

A. Quần thể p đã đạt trạng thái thăng bằng di truyền.

B. Tỉ lệ hình dạng gen của P sẽ không còn đổi ở cố kỉnh hệ sau.

C. Tần số của alen trội vội vàng 3 lần tần số của alen lặn.

D. Tần số alen a to hơn tần số alen A.

Câu 2: Ở ngô (bắp), A nguyên lý bắp trái dài, a phương pháp bắp trái ngắn. Quần thể ban sơ có thành phần kiểu gen 0,18AA: 0,72Aa: 0,10aa. Vì yêu cầu kinh tế, số đông cây có bắp trái ngắn không được chọn làm giống. Tính theo lí thuyết, thành phần giao diện gen của quần thể bắp trồng ở vậy hệ sau là:

A. 0,2916AA: 0,4968Aa: 0,2116aa

B. 0,40AA: 0,40Aa: 0,20aa

C. 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa

D. 0,36AA: 0,36Aa: 0,28aa

Câu 3: Một quần thể cây cỏ có thành phần kiểu gen 0,36AA: 0,54Aa: 0,1aa. Biết ren trội tiêu biểu cho chỉ tiêu kinh tế mong muốn nên qua tinh lọc người ta đã đào thải các thành viên lăn. Qua ngẫu phối, thành phần kiểu gen của quần thể ở nạm hệ sau được dự đoán là:

A. 0,3969AA: 0,4662Aa: 0,1369aa

B. 0,55AA: 0,3Aa: 0,15aa

C. 0,49AA: 0,42Aa: 0,09aa

D. 0,495AA: 0,27Aa: 0,235aa

Câu 4: Một quần thể thăng bằng có 2 alen: B trội không trọn vẹn quy định hoa đỏ, b nguyên tắc hoa trắng, huê hồng là tính trạng trung gian, trong những số đó hoa trắng chỉ chiếm tỉ lệ 49%. Tỉ lệ kiểu hoa lá hồng vào quần thể là:

A. 70%

B. 91%

C. 42%

D. 21%

Câu 5: Một quần thể ngẫu phối bao gồm thành phần thứ hạng gen 0,8Aa: 0,2aa. Qua lựa chọn lọc, tín đồ ta vứt bỏ các thành viên có giao diện hình lặn. Thành phần kiểu dáng gen của quần thể ở gắng hệ sau là

A. 0,64AA: 0,32Aa: 0,04aa

B. 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa

C. 0,16AA: 0,48Aa: 0,36aa

D. 0,25AA: 0,50Aa: 0,25aa

Câu 6: Quần thể nào sau đây có thành phần hình dáng gen đạt trạng thái cân bằng?

A. 2,25%AA: 25,5%Aa: 72,25%aa

B. 16%AA: 20%Aa: 64%aa

C. 36%AA: 28%Aa: 36%aa

D. 25%AA: 11%Aa: 64%aa

Câu 7: Xét 2 alen W, w của một quần thể cân đối với tổng thể 225 cá thể, trong số ấy số thành viên đồng hợp trội gấp 2 lần số thành viên dị hợp và gấp 16 lần số thành viên lặn. Số cá thể có hình trạng gen dị đúng theo trong quần thể là bao nhiêu?

A. 36 cá thể

B. 144 cá thể.

C. 18 cá thể

D. 72 cá thể.

Câu 8: Trên quần hòn đảo Mađơrơ, ở 1 loài côn trùng cánh cứng, ren A dụng cụ cánh dài trội không hoàn toàn so với gene a dụng cụ không cánh, giao diện gen Aa phương pháp cánh ngắn. Một quần thể của loại này lúc bắt đầu sinh gồm thành phần thứ hạng gen là 0,25AA: 0,6Aa: 0,15aa, khi vừa mới trưởng thành và cứng cáp các thành viên có cánh lâu năm không chịu được nổi gió táo bạo bị cuốn ra biển. Tính theo lí thuyết thành phần hình dáng gen của quần thể bắt đầu sinh ở cố kỉnh hệ tiếp đến là:

A. 0,64AA: 0,32Aa: 0,04aa

B. 0,16AA: 0,48Aa: 0,36aa

C. 0,3025AA: 0,495Aa: 0,2025aa

D. 0,2AA: 0,4Aa: 0,4aa

Câu 9: Một quần thể loài có thành phần giao diện gen lúc đầu 0,3AA: 0,45Aa: 0,25aa. Nếu loại trừ hết nhóm thành viên có đẳng cấp gen aa, thì qua giao hợp ngẫu nhiên, ở ráng hệ sau những thành viên có kiểu dáng gen này lộ diện trở lại với tỉ trọng bao nhiêu?

A. 0,09

B. 0,3

C. 0,16

D. 0,4

Câu 10: Ở cừu, gene A cách thức lông lâu năm trội hoàn toàn so với ren a phương pháp lông ngắn. Quần thể ban sơ có thành phần đẳng cấp gen 0,4AA: 0,4Aa: 0,2aa. Vì yêu cầu lấy lông nên người ta loại giết thịt cừu lông ngắn. Qua ngẫu phối, thành phần hình dáng gen của quần thể ở cầm cố hệ sau được dự kiến là

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • App xóa nhăn quần áo

 • Gái tây ở hồ chí minh

 • Gái goi vinh nghe an

 • Vé concert bts giá bao nhiều tiền việt nam

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.